Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny Muzeum Historii Polski

organizator:

Muzeum Historii Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2013

Fundusz Stypendialny Muzeum Historii Polski

Fundusz Stypendialny Muzeum Historii Polski

Fundusz Stypendialny finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju. Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski.

Stypendia będą przyznawane zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt o charakterze
edukacyjnym, popularyzatorskim bądź badawczym. Konkurs będzie rozstrzygać specjalnie do tego powołane jury, w skład którego wejdą wybitni polscy historycy. Muzeum może także wspierać publikację prac powstałych w oparciu o zgromadzone w czasie trwania stypendium materiały.

O stypendium można ubiegać się wielokrotnie.

Zainteresowanych prosimy o odwiedzenie strony internetowej www.stypendia.muzhp.pl, gdzie
można znaleźć regulamin funduszu, formularz wniosku do zgłoszenia udziału w konkursie
i wszelkie wskazówki dotyczące regulaminu konkursu. Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres mailowy stypendia@muzhp.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 października.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia. Wnioski o stypendium mogą składać osoby mające co najmniej tytuł magistra lub tytuł równorzędny.

Warunki składania wniosków:

 1. Wnioskodawca musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Funduszy Stypendialnego i przesłać go mailem przed przesłaniem do Muzeum pełnego wniosku.
 2. Pełny wniosek wraz załącznikami powinien być dostarczony do Muzeum w wersji drukowanej i elektronicznej drogą mailową.
 3. Termin ogłoszenia listy przyznanych stypendiów poda jury po upływie terminu zgłaszania wniosków.
 4. W każdym momencie, na prośbę aplikującego, wniosek może zostać wycofany z konkursu.

 

Więcej informacji w Regulaminie.

Informacje pochodzą ze strony: www.muzhp.pl

Kontakt

Muzeum Historii Polski
Senatorska 35
00-099 Warszawa
tel. 22 211 90 02
stypendia@muzhp.pl
www.muzhp.pl