Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Estreichera

organizator:

Uniwersytet Jagielloński

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 07.10.2016

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Estreichera

O stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen ważona od 4,5 za rok akademicki poprzedzający rok, którego dotyczy wniosek), a których sytuacja życiowa wymaga pomocy materialnej.

Fundusz działa od 1999 roku i obejmuje swym zasięgiem wszystkie wydziały UJ. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu, wybranej spośród samodzielnych pracowników naukowych wszystkich wydziałów.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 7 października 2016 r.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu Funduszu,
 • zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat właściwej jednostki,
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017.

Fundusz powstał i utrzymuje się dzięki dotacji ofiarowanej na ten cel przez Fundację Kulturalną Rodziny Pruszyńskich, ale przyjmuje również wpłaty od innych darczyńców.

Informacje pochodzą ze strony: www.dn.uj.edu.pl

Kontakt

Dział Nauczania UJ - Fundusz Stypendialny im. Stanisława Estreichera
ul. Gołębia 24, pok. 17
31-007 Kraków
el. +48 12 663 3953
fundusze.stypendialne@uj.edu.p

Dokumenty

do pobrania