Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny im. Joanny i Stanisława Renowickich 2022

organizator:

Fundacja im. Stefana Batorego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie, mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2022

Fundusz Stypendialny im. Joanny i Stanisława Renowickich 2022

Fundusz utworzony w 2021 roku z darowizny Joanny Renowickiej. Zgodnie z wolą Fundatorki i jej zmarłego męża Stanisława, Fundusz oferuje stypendia na I i II rok stacjonarnych studiów magisterskich dla studentów matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, macierzystego wydziału Stanisława Renowickiego oraz dla studentów astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rodzinnego miasta Joanny Renowickiej.

Fundusz oferuje stypendia na I i II rok stacjonarnych studiów magisterskich w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca).
Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium na udostępnionym formularzu,
 • zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające ukończenie odpowiedniego roku studiów wraz z ocenami i średnią ocen powyżej 4,0,
 • opinię promotora lub dziekana ds. nauczania lub opiekuna roku etc.,
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub zaangażowanie w prace naukowe na uczelni.

Wypełniony formularz wniosku i załączniki w formie elektronicznej, należy przesłać do 30 września na adres stypendiarenowickich@batory.org.pl.
Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: przedstawiciel Fundatorów i przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.

Kapituła na podstawie analizy złożonych dokumentów: wyników w nauce, aktywności naukowej kandydatów wybiera co roku do 4 stypendystów. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (bezpośrednią, zdalną lub telefoniczną). Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności zrezygnują ze stypendium lub zmienią kierunek studiów. W przypadku równorzędnych kandydatur priorytetowo będą traktowani stypendyści Funduszu z lat poprzednich oraz kandydaci o niskich dochodach.

W terminie do 30 października Fundacja powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom, które nie zakwalifikowały się do otrzymania pomocy stypendialnej, nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

Informacje pochodzą ze strony: www.batory.org.pl

Inne oferty stypendiów naukowych dla studentów znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
stypendiarenowickich@batory.org.pl
www.batory.org.pl