Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci32
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe17
 • artystyczne17
 • socjalne1
 • naukowe17
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie1
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka

organizator:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 28.02.2022

Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania kandydatów do Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka, poprzez który wspieramy zdolną młodzież z niezamożnych rodzin naszej archidiecezji. Wnioski należy nadsyłać do końca lutego br. na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. O stypendium może ubiegać się uczeń, który jest obecnie w klasie siódmej lub ósmej szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych. Formularze są dostępne poniżej.

Kryteria, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stypendium

Zgodnie z § 6 Regulaminu stypendium może zostać przyznane osobie która:

 • jest uczniem VIII klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, studentem pierwszego roku studiów wyższych;
 • uzyskał średnią ocen z pierwszego semestru na poziomie minimum 4,5 lub uzyskała tytuł laureata bądź finalisty olimpiady;
 • pochodzi z rodziny, w której wysokość dochodu na jedną osobę nie przekracza 1536 zł.

Zgodnie z § 9 Regulaminu do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium (na przygotowanym przez Zarząd Funduszu formularzu);
 • opinię księdza proboszcza (odrębne pismo);
 • opinię wychowawcy klasy, potwierdzoną przez dyrektora szkoły (odrębne pismo);
 • zaświadczenia, decyzje lub orzeczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł z ostatnich 6 miesięcy (nie uwzględnia się druku PIT 4) – szczegóły w oświadczeniu o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia wnioskującego o przyznanie stypendium;
 • dokumenty potwierdzające sukcesy w dziedzinie naukowej (np. olimpiady i konkursy przedmiotowe), sportowej, artystycznej lub innej.

Informacje pochodzą ze strony: wk.archidiecezjakatowicka.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach
ul. Jordana 39
40-043 Katowice
tel. 32 251 21 60
katechetyczny@katowicka.pl
wk.archidiecezjakatowicka.pl