Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka

organizator:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 28.02.2022

Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania kandydatów do Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka, poprzez który wspieramy zdolną młodzież z niezamożnych rodzin naszej archidiecezji. Wnioski należy nadsyłać do końca lutego br. na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. O stypendium może ubiegać się uczeń, który jest obecnie w klasie siódmej lub ósmej szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych. Formularze są dostępne poniżej.

Kryteria, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stypendium

Zgodnie z § 6 Regulaminu stypendium może zostać przyznane osobie która:

 • jest uczniem VIII klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, studentem pierwszego roku studiów wyższych;
 • uzyskał średnią ocen z pierwszego semestru na poziomie minimum 4,5 lub uzyskała tytuł laureata bądź finalisty olimpiady;
 • pochodzi z rodziny, w której wysokość dochodu na jedną osobę nie przekracza 1536 zł.

Zgodnie z § 9 Regulaminu do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium (na przygotowanym przez Zarząd Funduszu formularzu);
 • opinię księdza proboszcza (odrębne pismo);
 • opinię wychowawcy klasy, potwierdzoną przez dyrektora szkoły (odrębne pismo);
 • zaświadczenia, decyzje lub orzeczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł z ostatnich 6 miesięcy (nie uwzględnia się druku PIT 4) – szczegóły w oświadczeniu o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia wnioskującego o przyznanie stypendium;
 • dokumenty potwierdzające sukcesy w dziedzinie naukowej (np. olimpiady i konkursy przedmiotowe), sportowej, artystycznej lub innej.

Informacje pochodzą ze strony: wk.archidiecezjakatowicka.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach
ul. Jordana 39
40-043 Katowice
tel. 32 251 21 60
katechetyczny@katowicka.pl
wk.archidiecezjakatowicka.pl