Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka

organizator:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 28.02.2023

Fundusz Stypendialny im. bł. ks. Emila Szramka

Nabór wniosków stypendialnych do Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2023/2024

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania kandydatów do Funduszu Stypendialnego im. bł. ks. Emila Szramka, poprzez który wspierana jest zdolna młodzież z niezamożnych rodzin archidiecezji. Wnioski należy nadsyłać do końca lutego br. na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. O stypendium może ubiegać się uczeń, który jest obecnie w klasie siódmej lub ósmej szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych.

Kryteria, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stypendium:

Wnioski o stypendium bł. ks. Emila Szramka na rok szkolny 2023/2024 należy składać po pierwszym semestrze nowego roku szkolnego – do końca lutego 2023 r. Stypendium adresowane jest do młodzieży z przedziału wiekowego: VIII klasa szkoły podstawowej – I rok studiów (wniosek mogą więc składać już uczniowie VII klasy). Oprócz tego należy spełnić dwa kryteria: średnia ocen po pierwszym semestrze winna wynosić co najmniej 4,5, zaś dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 65% najniższego wynagrodzenia netto – w roku 2023  jest to kwota – 1761 złotych netto.

Rozpatrywane będą tylko kompletnie uzupełnione wnioski złożone wraz z następującymi załącznikami:

 1. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium;
 2. Opinia księdza proboszcza (osobne pismo);
 3. Informacje szkoły o kandydacie do stypendium wraz z opinią wychowawcy klasy potwierdzoną przez dyrektora szkoły;
 4. Opinia katechety (osobne pismo);
 5. Zaświadczenia, decyzje lub orzeczenia o wysokości dochodów z poszczególnych źródeł z roku poprzedzającego złożenie wniosków, czyli 2022 (nie uwzględnia się druku PIT 4);
 6. Dokumenty potwierdzające sukcesy w dziedzinie naukowej (np. olimpiady i konkursy przedmiotowe), sportowej, artystycznej lub innej.

Do wniosku należy dołączyć również aktualne zdjęcie kandydata.

Organizatorzy proszą, by we wniosku podać koniecznie dane kontaktowe do kandydata do stypendium (adres e-mail oraz numer telefonu) i osobno do rodziców.

Bezwzględnym warunkiem , aby rozpatrzyć wniosek jest również posiadanie przez kandydata do stypendium osobistego konta w banku. W przypadku jego braku, należy go założyć i wpisać jego numer we wniosku. Stypendia nie mogą być przekazywane na konta rodziców lub innych osób.

Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać na adres:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej

ul. Jordana 39

40-951 Katowice

Skrytka pocztowa 206

Dokumenty można również  złożyć osobiście w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach – wejście ul. Wita Stwosza 16.

Informacje pochodzą ze strony: wk.archidiecezjakatowicka.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach
ul. Jordana 39
40-043 Katowice
tel. 32 251 21 60
katechetyczny@katowicka.pl
wk.archidiecezjakatowicka.pl