Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny AGRAFKA – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

organizator:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.07.2016
wartość stypendium: 3000 zł

Fundusz Stypendialny AGRAFKA – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Lokalna Grupa Działania – „Równiny Wołomińskiej” informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2016/2017. Agrafka adresowana jest do utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne) gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości.

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM:

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2016 do czerwca 2017 w wysokości 300 zł miesięcznie na osobę. Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

 • opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
 • opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
 • zakup podręczników i pomocy naukowych.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW:

Wyboru stypendystów Agrafki spośród kandydatów nominowanych przez Organizacje Lokalne dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii. Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:

 • udokumentowane osiągnięcia (średnia ocen),
 • sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym),
 • pomysł na rozwój osobisty. Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego za 2015 r.,
 • Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp.,  dokumentujące dokonania kandydata do stypendium,
 • Potwierdzenie średniej ocen za ostatni rok szkolny/akademicki.

Aby zostać stypendystą programu stypendialnego „Agrafka” należy za pomocą komputera wypełnić wniosek nominacyjny, i przesłać go wraz z załącznikami do dnia 20 lipca 2016 (do tego dnia wnioski muszą znaleźć się w siedzibie LGD „RW”) na adres:

Lokalna Grupa Działania – „Równiny Wołomińskiej”

ul. Warszawska 4

05-240 Tłuszcz

Wymagane załączniki:

 • zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego,
 • kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

Informacje pochodzą ze strony: www.lgdrw.pl

Kontakt

Lokalna Grupa Działania - „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz
tel.: (29) 649 18 31
biuro@lgdrw.pl
www.lgdrw.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek