Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • socjalne9
 • artystyczne31
 • inne10
 • naukowe74
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny Ad Polonos 2023

organizator:

Własne Fundusze Stypendialne UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2023

Fundusz Stypendialny Ad Polonos 2023

Studenci UJ i doktoranci UJ CM, którzy spełniają regulaminowe kryteria (m.in. ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią minimum 4.0), mogą ubiegać się o stypendium z Funduszu Ad Polonos na rok akademicki 2023/2024.

Fundusz Stypendialny Ad Polonos powstał i utrzymuje się ze środków finansowych ofiarowanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich studiujących na UJ. Działalność funduszu stanowi także wyraz pamięci o prof. dr. hab. med. Marianie Doleżalu.

O stypendium mogą ubiegać się:

studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub są studentami studiów drugiego stopnia i spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane regulaminem studiów i programem studiów wymagane do zaliczenia roku studiów na danym kierunku studiów i zostali wpisani na kolejny rok akademicki,
 • uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 za rok akademicki poprzedzający rok, na który przyznawane jest stypendium, liczoną zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • mają ważną Kartę Polaka lub wobec których wydano decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
  są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy;

doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • ukończyli pierwszy rok kształcenia w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium,
 • w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium, wypełnili wszystkie warunki przewidziane Regulaminem Szkoły, planem i programem studiów doktoranckich wymagane do zaliczenia roku studiów i są wpisani na kolejny rok akademicki,
 • wykazują się udokumentowaną działalnością naukową, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lit. a Regulaminu Funduszu w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium (m.in. udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, udział w projektach naukowych),
 • mają ważną Kartę Polaka lub wydano wobec nich decyzję w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
  są obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy.

Nabór wniosków odbędzie się za pomocą formularza elektronicznego, który zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru.

Termin składania wniosków upływa 20 października 2023 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji o stypendium, regulamin i formularze zgłoszeniowe

Informacje pochodzą ze strony: www.studiuje.uj.edu.pl

Inne stypendia dla studentów znajdziesz w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Dział Spraw Stypendialnych Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytet Jagielloński
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
tel. 12 663 3953
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.studiuje.uj.edu.pl