Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz im. Stanisława Estreichera dla studentów UJ

organizator:

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2011

Fundusz im. Stanisława Estreichera dla studentów UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Stanisława Estreichera na rok akademicki 2011/2012.

Termin: 29.06.2011 – 25.09.2011

Celem Funduszu im. Stanisława Estreichera jest udzielanie pomocy materialnej w formie stypendium pieniężnego dla wyróżniających się studentów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiujących na II, III, IV i V roku (w przypadku Wydziału Lekarskiego – również na roku VI), którzy za ostatni rok akademicki osiągnęli średnią ocen z egzaminów minimum 4,5 oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Fundusz działa od 1999 roku i obejmuje swym zasięgiem wszystkie wydziały UJ.
Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu, wybranej spośród samodzielnych pracowników naukowych wszystkich wydziałów, którzy powołują Wydziałowe Komisje Kwalifikacyjne.
Akcja kwalifikacyjna rozpoczyna się wiosną każdego roku, natomiast uroczyste wręczanie dyplomów stypendystom odbywa się jesienią około 26 listopada, w rocznicę urodzin Stanisława Estreichera, patrona Funduszu.

Od początku działalności Funduszu im. Stanisława Estreichera stypendium otrzymało 359 osób. Fundusz powstał i utrzymuje się dzięki dotacji ofiarowanej na ten cel przez Fundację Kulturalną Rodziny Pruszyńskich, ale przyjmuje również wpłaty od innych darczyńców.
W wyniku podjęcia stosownej uchwały przez Senat UJ, od roku akademickiego 2008/2009 w ramach Funduszu im. Stanisława Estreichera przyznawanych będzie corocznie pięć Stypendiów im. Franciszka Witka, fundowanych przez Centrum WITEK w Krakowie.
Stypendia te przeznaczone są dla najuboższych studentów z małych miast i wsi oraz z rodzin wielodzietnych, którzy jednocześnie mogą wykazać się średnią ocen za ostatni rok powyżej 4,5.

Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z FSE powinien zawierać:

 • podanie do Rektora UJ z uzasadnieniem,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • opinię promotora (jeśli student posiada opiekuna),
 • życiorys uwzględniający zainteresowania naukowe oraz sytuację socjalną studenta,
 • zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za rok akademicki 2010/2011 wystawione przez sekretariat właściwej jednostki – średnia ocen minimum 4,5,
 • dokumenty określające dochód netto w rodzinie studenta za rok 2009 – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta oraz członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Powinno być przez okres przynajmniej 6 miesięcy wykorzystywane w kraju. O stypendium nie mogą ubiegać się studenci przebywający na urlopie dziekańskim.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Informacji UJ, ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków, z adnotacją: „Fundusz im. Stanisława Estreichera”, w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2011 roku.

Więcej informacji: tel. 12 430 10 12, e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.bi.uj.edu.pl/wlasne-fundusze-stypendialne/estreicher.

Kontakt

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Piłsudskiego 8/1
31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12, 422 10 33 wew. 1477
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.bi.uj.edu.pl/wlasne-fundusze-stypendialne