Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci60
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne13
 • sportowe33
 • naukowe84
 • inne6
 • artystyczne36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa8
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz im. Florentyny Kogutowskiej dla doktorantów UJ

organizator:

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Fundusz im. Florentyny Kogutowskiej dla doktorantów UJ

Fundusz im. Florentyny Kogutowskiej został powołany uchwałą Senatu UJ z dnia 23 lutego 2005 roku. Jego celem jest wspieranie doktorantów UJ, których zainteresowania naukowe wymagają przeprowadzenia badań za granicą w związku z przygotowywaną przez nich rozprawą doktorską. Swoim zasięgiem Fundusz obejmuje wszystkie wydziały UJ.

Powstanie Funduszu im. Florentyny Kogutowskiej jest zadośćuczynieniem ostatniej woli jego jedynego darczyńcy – Arthura S. Armstronga z Cleveland w Ohio, USA, który w ten sposób postanowił uczcić matkę swojej żony – Florentynę Kogutowską – Amerykankę polskiego pochodzenia.

Stypendia z Funduszu przyznawane są na okres 1-3 miesięcy, a ich wysokość jest corocznie ustalana przez Rektora UJ.

Zasady kwalifikacji:

O stypendium z Funduszu im. Florentyny Kogutowskiej mogą ubiegać się doktoranci będący na II, III lub IV roku studiów (w wyjątkowych przypadkach doktoranci będący na I roku, posiadający znaczny dorobek naukowy). Stypendium może być przyznane jednorazowo. O stypendium nie mogą ubiegać się doktoranci przebywający na urlopie dziekańskim.

W roku akademickim 2011/2012 doktoranci starający się o przyznanie stypendiów z Funduszu im. Florentyny Kogutowskiej powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do Rektora UJ z uzasadnieniem,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • opinię promotora,
 • życiorys uwzględniający dotychczasowy dorobek naukowy,
 • spis do 15 najważniejszych publikacji (w czterech kategoriach: 1. publikacje w czasopismach recenzowanych, 2. doniesienia konferencyjne, 3. książki, 4. inne publikacje naukowe),
 • kserokopie pierwszych stron wymienionych publikacji,
 • projekt badawczy przewidujący przeprowadzenie badań za granicą (1 znormalizowana strona),
 • potwierdzenie zaproszenia z placówki zagranicznej, w której doktorant zamierza prowadzić badania.

Dokumenty należy złożyć w Ośrodku Informacji i Promocji UJ, ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków, z adnotacją: „Fundusz im. Florentyny Kogutowskiej”, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2011 roku.

Po zakończeniu badań stypendysta winien przedłożyć Rektorowi UJ sprawozdanie naukowe z wykorzystania przyznanych środków, z potwierdzeniem miejsca pobytu przez promotora. W opublikowanych przez stypendystę materiałach, które powstały w wyniku wsparcia finansowego z FFK, powinna się znaleźć informacja o tym fakcie. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji stypendysta oprócz numeru konta powinien złożyć pisemne oświadczenie, iż będzie ponosił koszty ewentualnych opłat bankowych powstałych w wyniku transferu kwoty stypendium.

Informacje pochodzą ze strony www.bi.uj.edu.pl/wlasne-fundusze-stypendialne/kogutowska

Kontakt

Własne Fundusze Stypendialne Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Piłsudskiego 8/1
31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12, 422 10 33 wew. 1477
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.bi.uj.edu.pl/wlasne-fundusze-stypendialne