Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fulbright Specialist Award 2022

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 11.04.2022

Fulbright Specialist Award 2022

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty w polskiej instytucji trwającej od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych). Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

W ramach programu Fulbright Specialist Komisja przyjmuje i rozpatruje wnioski od uczelni, szkół doktorskich, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych działających na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, jak również placówek oświatowych, instytucji rządowych, instytucji kulturalnych i medycznych oraz rządowych i pozarządowych organizacji badawczych, organizacji sektora non-profit działających w Polsce.

Nabór wniosków w tegorocznym konkursie trwa do 11 kwietnia 2022 r.

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji powstałych w Stanach Zjednoczonych. Edukacja powinna podlegać zmianom i unowocześniać metody nauczania i uczenia się, aby sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. Stany Zjednoczone od dziesięcioleci są dominującym ośrodkiem innowacyjnych pomysłów, wiodących na świecie badań i narzędzi edukacyjnych. Przyjmujemy, że polskie instytucje edukacyjne i edukatorzy mogą korzystać ze ścieżek i narzędzi już odkrytych i stosowanych z powodzeniem przez innych ekspertów w tej dziedzinie, a dzięki udostępnionym zasobom dostosują je do lokalnego kontekstu. To z kolei wywrze pozytywny wpływ na społeczności lokalne i całe społeczeństwo.

W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Amerykańscy stypendyści mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist.

Wniosek złożony przez instytucję goszczącą może mieć charakter „otwarty” lub „imienny”. Imienny wniosek: instytucja goszcząca wskazuje specjalistę imiennie we wniosku zgłoszeniowym. Specjalista, który nie znajduje się w bazie Fulbright Specialist Roster, musi złożyć aplikację do programu za pośrednictwem World Learning. Wszystkie potrzebne informacje dla Amerykańskich specjalistów zainteresowanych udziałem w programie Fulbright Specialist znajdują się na stronie World Learning: fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-specialists.

Imienne wskazanie specjalisty we wniosku nie jest konieczne, World Learning może zarekomendować odpowiedniego specjalistę. W takim przypadku instytucja składa wniosek otwarty i nie wskazuje specjalisty imiennie we wniosku. WL rekomenduje instytucji goszczącej odpowiednich kandydatów z systemu Fulbright Specialist Roster. Zaproponowane kandydatury specjalistów przesyłane są instytucji, która złożyła wniosek dopiero po zatwierdzeniu wniosku.

Wniosek (project proposal) zawierający propozycję przebiegu wizyty specjalisty wraz z informacjami dotyczącymi wkładu finansowego instytucji goszczącej powinien zostać złożony do 11 kwietnia 2022 r. w elektronicznym systemie składania wniosków.

Informacje pochodzą ze strony: www.fulbright.edu.pl

Inne stypendia dla naukowców i doktorantów w Polsce znajdziesz w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
tel. 882 013 014
paulina.kubylis@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl