Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

EUROSTUDENT reaktywacja program stypendialny dla studentów, mieszkańców Województwa Lubelskiego

organizator:

Urządu Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Kultury, Edukacji i Sportu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.05.2009

EUROSTUDENT reaktywacja program stypendialny dla studentów, mieszkańców Województwa Lubelskiego

Warunki aplikacji

EUROSTUDENT – reaktywacja – program stypendialny dla studentów, mieszkańców Województwa Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza studentów mieszkających na terenach wiejskich oraz na obszarach zagrożonych marginalizacją województwa lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu własnego „EUROSTUDENT-reaktywacja” w ramach 2 Priorytetu Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 

Nabór wniosków:
od dnia 4 maja 2009 od godziny 7:30 do dnia 15 maja 2009 do godziny 15:00
Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, (piętro I, pok. 128) osobiście, kurierem lub pocztą.
W przypadku przekazania wniosku drogą pocztową o jego uwzględnieniu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium (załącznik nr 2) w wersji papierowej i elektronicznej wraz z kompletem załączników:
 • zaświadczeniem z wyższej uczelni o wysokości średniej ocen ze wszystkich przedmiotów, kończących się egzaminem lub zaliczeniem ze stopniem, z zaliczonego semestru zimowego roku akademickiego 2008-2009 oraz poświadczające, iż dana osoba jest studentem/studentką (wzór minimalny – załącznik nr 2). Dopuszcza się inne rodzaje zaświadczeń pod warunkiem zawierania informacji ujętych we wzorze minimalnym.
 • kserokopią dokumentu potwierdzającego tożsamość studenta oraz miejsce zameldowania,
 • oświadczeniem o wysokości osiągniętego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku 2007 (załącznik nr 4)
 • oświadczeniem PIT 2C (załącznik nr 5)
 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
 • dowolnym dokumentem potwierdzającym prawidłowość wskazanego konta.
Informacje pochodzą ze strony www.lubelskie.pl

 

 


Kontakt

Urządu Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Kultury, Edukacji i Sportu
ul. Lubomelska 1-3, pok. 607 (VI piętro) i 316 (III piętro)
Lublin
tel.: (81) 44 16 772, (81) 44 16 716

www.lubelskie.pl