Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
 • inne11
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Dolnośląski Program Pomoc Stypendialnej na rok szkolny 2022/2023

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2022

Dolnośląski Program Pomoc Stypendialnej na rok szkolny 2022/2023

W związku z Uchwałą nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłaszamy nabór wniosków na rok szkolny 2022/23, tj. od 01 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Wsparcie stypendialne obejmować będzie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki, tzw. kryteria obowiązkowe i jedno z kryteriów dodatkowych.

Kto może złożyć wniosek:

W ramach kryteriów obowiązkowych uczniowie, którzy:

 • w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynają lub kontynuują naukę w publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe dla młodzieży, tj. branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, technikum lub szkole policealnej kształcącej w trybie dziennym, prowadzonej przez dolnośląską jednostkę samorządu terytorialnego:
 • są uczniami co najmniej II klasy – w przypadku branżowej szkoły I stopnia, technikum;
 • są uczniami co najmniej I klasy branżowej szkoły II stopnia;
 • są słuchaczami co najmniej II semestru szkoły policealnej i kształcą się w trybie dziennym;
 • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,66, obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum;
 • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie wpisów do indeksu za ostatni semestr w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,66, obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym;
 • opracowali pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związany z rozwojem zawodowych uzdolnień i zainteresowań ucznia;
 • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
 • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w ramach projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.

W ramach kryteriów dodatkowych uczniowie spełniają co najmniej jeden z warunków:

 • w roku szkolnym 2021/2022 zostali laureatami lub finalistami turniejów lub olimpiad;
  uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa/wpisów do indeksu z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiegają się o stypendium na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
 • w przypadku kształcenia modułowego uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

Termin naboru wniosków określa się na dni od 1 do 30 września 2022 r.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem ”Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej”, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Spraw Społecznych i Rynku z Pracy – Wydział Edukacji, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

Informacje pochodzą ze strony: centrumzamek.pl

Codziennie w naszej wyszukiwarce pojawiają się nowe oferty stypendiów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
tel. 71 776 30 47

centrumzamek.pl/dolnoslaski-program-pomocy-stypendialnej