Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe16
 • inne6
 • sportowe23
 • artystyczne16
 • socjalne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

„Dobre Drobne Stypendium”

organizator:

Fundacja "Razem Możemy Więcej"

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 19.09.2016

„Dobre Drobne Stypendium”

Trwa nabór wniosków do Konkursu Stypendialnego „Dobre Drobne Stypendium”.

Wnioski stypendialne mogą składać uczniowie klas V i VI kłodzkich szkół podstawowych (średnia co najmniej 4,7) i z kłodzkich gimnazjów (średnia co najmniej 4,7 dla klas I i co najmniej 4,4 dla klas II i III).

Ostateczny termin składania wniosków – do 19 września 2016r. do godz. 15.00

w sekretariacie Domu Dziecka w Kłodzku, ul. Korczaka 1

Organizatorzy zapraszają darczyńców do składania deklaracji.

O stypendium mogą się ubiegać:

1. uczniowie kłodzkich szkół, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych.

2. uzyskali na ostatnim świadectwie szkolnym średnią ocen:

 • co najmniej 4,70 w szkole podstawowej,
 • co najmniej 4,40 w gimnazjum,

3. uzyskali co najmniej ocenę dobrą ze sprawowania,
4. średni dochód na jedną osobę w rodzinie z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza kwoty 1500 zł netto (kryterium dochodowości nie ogranicza możliwości składania wniosku)
5. chcą się uczyć i rozwijac swoje zainteresowania,
6. posiadają uzdolnienia/plany rozwojowe w określonym przedmiocie/dziedzinie np. artystyczne (muzyka, śpiew, aktorstwo, taniec, malarstwo itp.), przedmioty humanistyczne, przedmioty ścisłe, zajęcia sportowe lub inne i uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwojem ich talentu.
7. deklarują aktywny udział we współpracy z Fundacją „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku (pomoc w pozyskiwaniu funduszy na kolejne stypendia, udział w zbiórkach publicznych, w akcjach wolontariackich i spotkaniach stypendystów).

Informacje pochodzą ze strony: www.razemmozemywiecej.org.pl

Kontakt

Fundacja "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku
ul. Korczaka 1
57-300 Kłodzko
Tel.: +48601719801
dam@ngo.pl
www.razemmozemywiecej.org.pl

Dokumenty

do pobrania