Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe114
 • inne18
 • sportowe46
 • socjalne26
 • artystyczne47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

„Dobre Drobne Stypendium”

organizator:

Fundacja "Razem Możemy Więcej"

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 19.09.2016

„Dobre Drobne Stypendium”

Trwa nabór wniosków do Konkursu Stypendialnego „Dobre Drobne Stypendium”.

Wnioski stypendialne mogą składać uczniowie klas V i VI kłodzkich szkół podstawowych (średnia co najmniej 4,7) i z kłodzkich gimnazjów (średnia co najmniej 4,7 dla klas I i co najmniej 4,4 dla klas II i III).

Ostateczny termin składania wniosków – do 19 września 2016r. do godz. 15.00

w sekretariacie Domu Dziecka w Kłodzku, ul. Korczaka 1

Organizatorzy zapraszają darczyńców do składania deklaracji.

O stypendium mogą się ubiegać:

1. uczniowie kłodzkich szkół, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych.

2. uzyskali na ostatnim świadectwie szkolnym średnią ocen:

 • co najmniej 4,70 w szkole podstawowej,
 • co najmniej 4,40 w gimnazjum,

3. uzyskali co najmniej ocenę dobrą ze sprawowania,
4. średni dochód na jedną osobę w rodzinie z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza kwoty 1500 zł netto (kryterium dochodowości nie ogranicza możliwości składania wniosku)
5. chcą się uczyć i rozwijac swoje zainteresowania,
6. posiadają uzdolnienia/plany rozwojowe w określonym przedmiocie/dziedzinie np. artystyczne (muzyka, śpiew, aktorstwo, taniec, malarstwo itp.), przedmioty humanistyczne, przedmioty ścisłe, zajęcia sportowe lub inne i uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwojem ich talentu.
7. deklarują aktywny udział we współpracy z Fundacją „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku (pomoc w pozyskiwaniu funduszy na kolejne stypendia, udział w zbiórkach publicznych, w akcjach wolontariackich i spotkaniach stypendystów).

Informacje pochodzą ze strony: www.razemmozemywiecej.org.pl

Kontakt

Fundacja "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku
ul. Korczaka 1
57-300 Kłodzko
Tel.: +48601719801
dam@ngo.pl
www.razemmozemywiecej.org.pl

Dokumenty

do pobrania