Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Czerwonak – stypendia sportowe 2021

organizator:

Urząd Gminy Czerwonak

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2021

Czerwonak – stypendia sportowe 2021

Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia sportowe 2022.

Do kiedy można złożyć wniosek o stypendium sportowe?

Ostatecznym terminem złożenia wniosku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czerwonak jest 15 listopada. Wnioski złożone po tym terminie, uznaje się za niezgodne z zapisami przedmiotowej Uchwały Rady Gminy Czerwonak i pozostają one bez rozpatrzenia (zostają odrzucone przez Radę Sportu).

Kto może ubiegać się o stypendium sportowe?

O stypendium ubiegają się osoby które:

 • posiadają aktualną licencję polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
 • zamieszkują na terenie Gminy Czerwonak;
 • osiągnęli znaczący wynik sportowy w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosków (prosimy we wniosku nie wpisywać starszych osiągnieć);
 • cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe;
 • nie otrzymują innego stypendium sportowego finansowanego w ramach dotacji uzyskanych z budżetu Gminy Czerwonak.

Gdzie otrzymamy wnioski stypendialne?

Wnioski wraz z załącznikami można otrzymać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub pobrać ze stron internetowych Urzędu Gminy Czerwonak oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Gdzie składamy wnioski o stypendium?

Wnioski składamy do 15 listopada:

 • osobiście w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, Czerwonak (Hala Sportowa) między 7:00 a 15:00,
 • listownie na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do CRKF AKWEN),
 • całodobowo do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych na Halę Sportową w Czerwonaku, ul. Leśna 6.

Co po złożeniu wniosku:

W przypadku merytorycznych błędów lub konieczności złożenia uzupełnienia wnioskujący będzie miał 7 dni na wykonanie tych czynności po wcześniejszym wezwaniu, po uzupełnieniach wszystkie wnioski trafią do Rady Sportu, która zaopiniuje wnioski stypendialne, Rada Sportu przedstawi Wójtowi propozycje listy stypendystów, która po akceptacji zostanie opublikowana na stronach internetowych Gminy Czerwonak oraz CRKF AKWEN w terminie do 20 grudnia 2021 r.
Wszystkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować mailowo na adres a.bednarek@akwenczerwonak.pl lub telefonicznie pod numer 61 646 01 49.

Informacje pochodzą ze strony: akwenczerwonak.pl

Przejrzyj też inne stypendia sportowe!

Kontakt

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak
tel. 61 811 11 51
a.bednarek@akwenczerwonak.pl
akwenczerwonak.pl