Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Choroszcz – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miejski w Choroszczy

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 28.02.2021

Choroszcz – stypendia sportowe

Burmistrz Choroszczy zaprasza kluby sportowe, związki sportowe działające na ternie gminy Choroszcz, jak również samych zawodników będących mieszkańcami gminy Choroszcz, do ubiegania się o stypendia sportowe na 2021 rok. Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2021 roku. 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2) w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021r. WAŻNE: liczy się data wpływu dokumentów.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskować o przyznanie stypendium dla konkretnego sportowca może klub sportowy, związek sportowy działający na ternie gminy Choroszcz, a także sam zawodnik, będący mieszkańcem Gminy Choroszcz.

Kto może ubiegać się o stypendium sportowe Burmistrza Choroszczy?

Stypendium sportowe Burmistrza Choroszczy w 2021 roku ma szanse trafić do zawodników, którym w 2020 roku udało się zająć czołowe miejsca (lokaty od I do IV) w międzynarodowych lub krajowych zawodach, w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, które jednak ze względu na swoją rangę pozwoliły zawodnikowi godnie reprezentować Gminę Choroszcz.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać następujące informacje:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • dane osobowe kandydata,
 • informację o osiągnięciach sportowych kandydata, kwalifikując go do uzyskania stypendium,
  określenie dyscypliny uprawianej przez zawodnika, w której osiągnął wyniki kwalifikujące go do uzyskania stypendium,
 • zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Choroszczy o zaistniałych okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,
  kopia licencji zawodnika (jeżeli dotyczy),
 • w przypadku pobierania nauki przez zawodnika – aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt;
 • do wniosku prosimy dołączyć Klauzulę Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – dokument do pobrania znajduje się poniżej artykułu.

Stypendia sportowe Burmistrza Choroszczy przyznawane są na określony czas, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym, i wypłacane są w miesięcznych ratach.

Stypendia sportowe Burmistrza Choroszczy przyznawane są zawodnikom na podstawie Uchwały NR XVII/167/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Informacje pochodzą ze strony: choroszcz.pl

Na naszej stronie znajdziecie też inne stypendia sportowe.

Kontakt

Urząd Miejski w Choroszczy
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
tel. 85 713 22 00
urzad@choroszcz.pl
www.choroszcz.pl