Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Chojnice – stypendia artystyczne 2021

organizator:

Urząd Miejski w Chojnicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.04.2021

Chojnice – stypendia artystyczne 2021

Burmistrz Chojnic ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2021 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:

 • film,
 • teatr,
 • muzyka,
 •  taniec,
 •  literatura.
 • plastyka
 • fotografia
 • regionalistyka
 • opieka nad zabytkami

Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Chojnic. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Chojnic jako miejsca działań.

Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

Do składanego wniosku należy dołączyć co najmniej jedną rekomendację podmiotów wymienionych w § 3 pkt 2-4 uchwały Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

Przy wypełnianiu wniosku należy zapoznać się z zapisami regulaminu zawartego w uchwale Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 kwietnia 2021 r.

Projekt stypendialny powinien być zrealizowany od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. Wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się przez Urzędem Miejskim Stary Rynek 1; w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek winien być złożony w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

 • „Wniosek o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami”
 • Nazwę dziedziny w której dotyczy stypendium
 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy do stypendium.
 • Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po w/w terminie.

Informacje pochodzą ze strony: miastochojnice.pl

Innych stypendiów dla artystów szukajcie w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Urząd Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
tel. 52 397 18 00
urzad@miastochojnice.pl
www.miastochojnice.pl