Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Chojnice – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miejski w Chojnicach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.01.2019

Chojnice – stypendia sportowe

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać:

 1. kluby i stowarzyszenia sportowe działające i mające siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, w tym Chojnicki Klub Żeglarski mający siedzibę w Charzykowach, którego zawodnik/osoba fizyczna jest członkiem;
 2. związki sportowe właściwe dla danego sportu;
 3. osoba fizyczna, która jest mieszkańcem Gminy Miejskiej Chojnice; w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawny.

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy
 2. status prawny organizacji (w przypadku składania wniosków przez klub, związek)
 3. dane osobowe zawodnika
 4. dane sportowe
 5. uzasadnienie wnioskodawcy, dlaczego ma być przyznane stypendium
 6. podpis wnioskodawcy;
 7. datę sporządzenia wniosku;
 8. Do wniosku powinny być dołączone załączniki wymienione we wniosku o przyznanie stypendium sportowego.

O stypendium sportowe ubiegać się mogą osoby lub zespoły, które w ciągu 2018 roku wykazały się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu o randze krajowej i międzynarodowej i utrzymują nadal wysoki poziom sportowy. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego składa się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1; w Biurze Podawczym – Informacja, p. 306. Wzór wniosku dostępny w siedzibie Referatu Kultury i Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Mickiewicza 12a oraz na stronie www.miastochojnice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe/Stypendia Sportowe oraz w BIP-ie, w zakładce: „Wnioski do pobrania”

Informacje pochodzą ze strony www.miastochojnice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
Chojnice


www.miastochojnice.pl