Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie72
 • studenci74
 • absolwenci14
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne19
 • naukowe110
 • sportowe37
 • inne19
 • artystyczne49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie15
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie6
 • lubelskie5
 • lubuskie3
 • małopolskie9
 • mazowieckie9
 • opolskie2
 • podkarpackie7
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd88
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Chełmno – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miasta Chełmno

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 02.04.2021

Chełmno – stypendia sportowe

Burmistrza Miasta Chełmna ogłosił nabór wniosków na stypendia sportowe.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego,
 2. oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium (dotyczy zawodników niezrzeszonych),
 3. oświadczenie o braku przynależności klubowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium (dotyczy zawodników niezrzeszonych),
 4. kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej za stypendium sportowe.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Chełmna na jeden z poniższych sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczo – Informacyjnym Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno w godzinach urzędowania,
 • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

Wymagane opłaty:

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Chełmna:

nr konta: 45 1160 2202 0000 0003 3297 0730

wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendia sportowe” (kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku).

W przypadku złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego w dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko zawodnika, którego dotyczy stypendium.

W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a. do uiszczenia opłaty w terminie 14 dni, ze skutkiem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w razie nieuzupełnienia.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać do 2 kwietnia 2021 roku.

Informacje pochodzą ze strony: sportowechelmno.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne programy stypendiów sportowych.

Kontakt

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 43, 515 275 344
sport@chelmno.pl
sportowechelmno.pl