Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Bytom – stypendia dla artystów 2020

organizator:

Urząd Miasta Bytom

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 23.10.2020

Bytom – stypendia dla artystów 2020

Przedmiotem konkursu są stypendia adresowane do osób wykazujących się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentujących wysoki poziom artystyczny. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2020 r.

Stypendia mogą być przyznane na:

 • realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych rozumianych jako nowe, dotychczas nieprzedstawiane lub nieupubliczniane, indywidualne autorskie dzieła lub projekty;
 • przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w szczególny sposób dotyczące Bytomia;
 • podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych.

Realizowane w ramach stypendium przedsięwzięcie powinno mieć charakter twórczy i indywidualny.

Osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć wyłącznie jeden wniosek stypendialny.

Stypendia przyznaje się osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, których miejscem zamieszkania w rozumieniu właściwych przepisów kodeksu cywilnego jest Bytom.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie stypendium osobie niebędącej mieszkańcem Bytomia, jeśli projekt dotyczy Bytomia.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

 • film;
 • intermedia, projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych
 • technologii;
 • literatura;
 • muzyka;
 • niematerialne dziedzictwo: folklor i tradycja;
 • upowszechnianie kultury;
 • taniec;
 • teatr;
 • sztuki wizualne;
 • wzornictwo.

Stypendia przyznawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Stypendium wynosi maksymalnie 800 złotych brutto miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium składa osoba zainteresowana jego otrzymaniem. W przypadku niepełnoletności kandydata ubiegającego się o przyznanie stypendium, wniosek podpisuje jego przedstawiciel ustawowy.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony wyłącznie wg. wzoru określonego zarządzeniem Prezydenta Bytomia. Wzór wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta Bytomia, a także w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Podpisane wnioski o stypendia na rok 2021 należy składać wyłącznie w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, na kopercie wpisując: „Wydział Kultury i Sportu – stypendium artystyczne” w następujących miejscach:

 • w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 (pok.128 – parter) lub
 • w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Smolenia 35 (pok.16 – parter), bądź
 • listownie na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu – ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom (z siedzibą przy ul. Smolenia 35).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bip.um.bytom.pl

A po więcej ofert stypendiów artystycznych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Miasta Bytom
ul. Parkowa 2
41-902, Bytom
tel. 32 281 20 51
ag@um.bytom.pl
www.bytom.pl

Dokumenty

do pobrania