Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci16
 • absolwenci13
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne5
 • sportowe5
 • artystyczne15
 • naukowe21
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Bydgoszcz – stypendium sportowe 2023

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 10.01.2023

Bydgoszcz – stypendium sportowe 2023

Od 2007 roku miasto Bydgoszcz przyznaje najlepszym bydgoskim sportowcom stypendia.

Zdobyłaś / Zdobyłeś medal na imprezie międzynarodowej? Sprawdź, czy masz prawo ubiegać się o stypendium sportowe

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Złożyć bezpośrednio w sekretariacie merytorycznego wydziału w godzinach jego pracy (Wydział Edukacji
  i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, 85 – 130 Bydgoszcz, pokój 306,
  w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 18.00, piątek
  8.00 – 14.00).
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Za pomocą elektronicznej platformy e-PUAP poprzez obywatel.gov.pl. Podpisujesz się profilem zaufanym.

Uwaga: dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących nie może być kserokopią – skanem. Musi być podpisany podpisem elektronicznym lub przesłany w wersji papierowej do Urzędu Miasta.

O stypendium sportowe mogą ubiegać się:

 • Zawodnicy mieszkający w Bydgoszczy lub reprezentujący klub sportowy mający siedzibę w Bydgoszczy.

W imieniu osoby niepełnoletniej dokumenty wypełnia rodzic lub opiekun prawny;

 • Reprezentujący zawodnika klub, którzy spełniają kryteria uchwały lub jej nowelizacji;

Co trzeba przygotować:

 • Wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika (załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy)
 •  Dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących.
 • Wydruki komunikatów z zawodów sportowych potwierdzające uzyskany wynik i liczbę startujących zawodników, osad, załóg lub drużyn musi być poświadczony za zgodnością z oryginałem wraz z podpisem wnioskodawcy.
 • Wydruk dowodu wpłaty opłaty skarbowej za stypendium sportowe.
 •  Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych ZUS i podatkowych do stypendium sportowego

Wniosek należy zgłosić do 10 stycznia każdego roku za osiągnięte wyniki sportowe w poprzednim roku kalendarzowym. Informację o możliwości składania wniosków stypendialnych ogłasza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy; www.bip.um.bydgoszcz.pl, na stronie internetowej Miasta Bydgoszczy: www.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Informacje pochodzą ze strony: bydgoszcz.pl

Na naszej stronie znajdziecie więcej stypendiów sportowych.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 469
prezydent@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl