Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne47
 • naukowe114
 • inne18
 • socjalne26
 • sportowe46
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Brześć Kujawski – stypendia dla uczniów 2024

organizator:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2024

Brześć Kujawski – stypendia dla uczniów 2024

Do 15 lipca 2024 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium Gminy Brześć Kujawski w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Brześć Kujawski, zgodnie z uchwałą nr XLI/370/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionych dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Brześć Kujawski, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.

O stypendium mogą wnioskować:

 • rodzice ucznia,
 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Zasady przyznawania stypendium:
Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Brześć Kujawski. Uchwała określa dwa rodzaje stypendium:

 • stypendium dla ucznia z najwyższą średnią ocen w szkole – może otrzymać uczeń, który w danej szkole uzyskał najwyższą średnią ocen klasyfikacji rocznej z obowiązujących zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że średnia ocen nie może być niższa niż 4,80 w n/w kategoriach:

kategoria I – obejmuje uczniów klas IV – VI;

kategoria II – obejmuje uczniów klas VII – VIII;

 •  stypendium za osiągnięcia w nauce dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej:

5,50 dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,

5,30 dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej.

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek o stypendium należy dostarczyć do Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim w terminie do dnia 15 lipca 2024 roku.

Stypendium przyznaje się na okres dziesięciu miesięcy, od dnia 1 września do dnia 30 czerwca następnego roku szkolnego, za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2023/2024.

Stypendium wypłacane jest w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

Informacje pochodzą ze strony: www.brzesckujawski.pl

W naszej bazie odnajdziecie również inne propozycje stypendiów dla uczniów.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
pl. Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski
tel. 54 251 60 75
sekretariat@brzesckujawski.pl
www.brzesckujawski.pl