Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Brześć Kujawski – stypendia dla uczniów

organizator:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 17.07.2023

Brześć Kujawski – stypendia dla uczniów

Przyjmowanie wniosków o stypendia dla uzdolnionych uczniów:
Do 17 lipca 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium Gminy Brześć Kujawski w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Brześć Kujawski. Zasady przyznawania stypendiów określa załączony poniżej regulamin.

O stypendium mogą wnioskować:

 • rodzice ucznia,
 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Zasady przyznawania stypendium:
Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Brześć Kujawski w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

stypendium dla ucznia z najwyższą średnią ocen w szkole:

 • kategoria I – obejmuje uczniów klas IV – VI – stypendium dla ucznia z najwyższą średnią ocen w szkole może otrzymać uczeń, który w danej szkole uzyskał najwyższą średnią ocen klasyfikacji rocznej z obowiązujących zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że średnia ocen nie może być niższa niż 4,80;
 • kategoria II – obejmuje uczniów klas VII – VIII – stypendium dla ucznia z najwyższą średnią ocen w szkole może otrzymać uczeń, który w danej szkole uzyskał najwyższą średnią ocen klasyfikacji rocznej z obowiązujących zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że średnia ocen nie może być niższa niż 4,80;

stypendium za osiągnięcia w nauce:

 • 5,50 dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,
 • 5,30 dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej.

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek o stypendium należny dostarczyć do Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim w terminie do dnia 17 lipca 2023 roku.

Stypendium przyznaje się na okres dziesięciu miesięcy, od dnia 1 września do dnia 30 czerwca następnego roku szkolnego.

Stypendium wypłacane jest w sposób wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: złożenia po terminie, wycofania przez wnioskodawcę lub nieuzupełnienia braków formalnych.

Informacje pochodzą ze strony: www.brzesckujawski.pl

W naszej bazie odnajdziecie również inne propozycje stypendiów dla uczniów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim
pl. Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski
tel. 54 251 60 75
sekretariat@brzesckujawski.pl
www.brzesckujawski.pl