Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Białystok – stypendium naukowe dla uczniów

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 27.06.2022

Białystok – stypendium naukowe dla uczniów

Urząd Miejski w Białymstoku jest organizatorem stypendium naukowego dla uczniów białostockich szkół. Dyrektorom szkół z Białegostoku przysługuje prawo zgłaszania uczniów do stypendium.

Stypendium może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;
 • uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:

a) w szkole podstawowej – co najmniej 5,5;

b) w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0.

 • uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036).

Wnioski kandydatów do stypendium należy złożyć do dnia 27 czerwca 2022 r. w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Legionowej 7 – punkt przyjęć dokumentów p. 17 (parter).

Wzór wniosku na rok szkolny 2022/2023 oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Informacje pochodzą ze strony: www.bialystok.pl

Więcej opcji stypendiów dla uczniów znajdziecie dzięki naszej wyszukiwarce. 

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Edukacji
ul. Legionowa 7
15-281 Białystok
tel. 85 869 6330
edukacja@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl