Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne8
 • naukowe14
 • inne4
 • socjalne4
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Białystok – stypendium artystyczne dla uczniów

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 27.06.2022

Białystok – stypendium artystyczne dla uczniów

Urząd Miejski w Białymstoku jest organizatorem stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów białostockich szkół. Dyrektorom szkół z Białegostoku przysługuje prawo zgłaszania uczniów do stypendium.

Stypendium może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;
 • uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 • jest uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych w Regulaminie dziedzin sztuki;
 • jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;
 • jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców Miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach;
 • jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej – uzyskała pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z pełną dokumentacją osiągnięć kandydata należy złożyć w wersji papierowej do dnia 27 czerwca 2022 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok.

Wzór wniosku na rok szkolny 2022/2023 oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Informacje pochodzą ze strony: www.bialystok.pl

Jeśli jesteście zainteresowani innymi stypendiami dla uczniów, to skorzystajcie z naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Edukacji
ul. Legionowa 7
15-281 Białystok
tel. 85 869 6330
edukacja@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl