Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie87
 • studenci42
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe114
 • inne11
 • sportowe35
 • artystyczne48
 • socjalne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie41
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie7
 • opolskie1
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie11
 • śląskie17
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie12
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa8
 • samorząd81
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Białystok – stypendium artystyczne dla uczniów

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 27.06.2022

Białystok – stypendium artystyczne dla uczniów

Urząd Miejski w Białymstoku jest organizatorem stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów białostockich szkół. Dyrektorom szkół z Białegostoku przysługuje prawo zgłaszania uczniów do stypendium.

Stypendium może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;
 • uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 • jest uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych w Regulaminie dziedzin sztuki;
 • jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;
 • jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców Miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach;
 • jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej – uzyskała pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z pełną dokumentacją osiągnięć kandydata należy złożyć w wersji papierowej do dnia 27 czerwca 2022 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok.

Wzór wniosku na rok szkolny 2022/2023 oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Informacje pochodzą ze strony: www.bialystok.pl

Jeśli jesteście zainteresowani innymi stypendiami dla uczniów, to skorzystajcie z naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Edukacji
ul. Legionowa 7
15-281 Białystok
tel. 85 869 6330
edukacja@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl