Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci67
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni60
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe46
 • naukowe20
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Białystok – stypendium artystyczne dla uczniów

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 27.06.2022

Białystok – stypendium artystyczne dla uczniów

Urząd Miejski w Białymstoku jest organizatorem stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów białostockich szkół. Dyrektorom szkół z Białegostoku przysługuje prawo zgłaszania uczniów do stypendium.

Stypendium może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;
 • uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 • jest uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych w Regulaminie dziedzin sztuki;
 • jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim;
 • jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców Miasta Białystok bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na różnego rodzaju przeglądach, festiwalach, uroczystościach;
 • jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej – uzyskała pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z pełną dokumentacją osiągnięć kandydata należy złożyć w wersji papierowej do dnia 27 czerwca 2022 r. do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok.

Wzór wniosku na rok szkolny 2022/2023 oraz formularz danych niezbędnych do zawarcia umowy z możliwością ich pobrania, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Informacje pochodzą ze strony: www.bialystok.pl

Jeśli jesteście zainteresowani innymi stypendiami dla uczniów, to skorzystajcie z naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Edukacji
ul. Legionowa 7
15-281 Białystok
tel. 85 869 6330
edukacja@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl