Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • sportowe26
 • socjalne13
 • naukowe94
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Białystok – stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 31.10.2023

Białystok – stypendia artystyczne

Wnioski o przyznanie stypendiów składa się do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Kultury, Promocji i Sportu – Referatu Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku raz w roku – do 31 października roku poprzedzającego, na kolejny rok kalendarzowy.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 1. dane Wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
 2.  wskazanie dziedziny, w której składany jest wniosek;
 3. szczegółowy opis projektu stypendialnego, w tym planowany termin jego realizacji, miejsce oraz rezultaty;
 4.  informację o dotychczasowej pracy i osiągnięciach (w tym: wykształcenie, zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w projektach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie;
 5. pisemną zgodę na realizację projektu od właściciela miejsca, w którym planowana jest jego publiczna prezentacja, jeśli projekt stypendialny to zakłada;
 6. oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wnioskodawca może dołączyć do wniosku:

 • dokumentację dotychczasowej działalności, prezentującą dorobek twórczy (portfolio);
 • rekomendacje dotyczące składanego projektu od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kultury lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisane przez rekomendującego.

Wysokość stypendium wynosi 15 000 zł brutto i jest wypłacane jednorazowo.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określa uchwała nr LXXIII/1008/23 Rady Miasta Białystok z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów.

Informacje pochodzą ze strony: www.bialystok.pl

W naszej bazie znajdziecie także inne stypendia dla artystów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok. 1207-1209
15-950 Białystok
tel. 85 869 6351
kultura@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl