Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Bezpłatne studia w Polsko-Japońskiej ATK

organizator:

Zarząd Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.06.2016
liczba stypendiów: 3

Bezpłatne studia w Polsko-Japońskiej ATK

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce powinni spełniać następujące kryteria:

 • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego;
 • aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie;
 • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
 • pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 proc. miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2590 zł brutto).

Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce zobowiązani są dostarczyć poniższe dokumenty:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu;
 • podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym;
 • wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości;
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu, wystawione po 30 kwietnia danego roku;
 • zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie);
 • kopię dowodu osobistego.

Tegoroczna oferta, tak jak w roku poprzednim, umożliwia kontynuację bezpłatnej nauki również na studiach II stopnia, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca 2016 roku na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. B.Brechta 3

03-472 Warszawa

Informacje pochodzą ze strony: www.mazovia.pl

Kontakt

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. B.Brechta 3
03-472 Warszawa
tel. (22) 5979421
urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www.mazovia.pl

Dokumenty

do pobrania