Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • socjalne14
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Babice – stypendia artystyczne i sportowe

organizator:

Urząd Gminy Babice

Rodzaj:
artystyczne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 05.02.2020

Babice – stypendia artystyczne i sportowe

W związku z wejściem w życie uchwały nr XVIII/133/2019 Rady Gminy Babice podjętej w dn. 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Gminy Babice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportowej w terminie do 5 lutego 2020 r. (środa) można składać wnioski o przyznanie stypendium.

Stypendium może zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub średniej zamieszkałemu na terenie Gminy Babice. Stypendia przyznawane będą w formie pieniężnej jeden raz w roku, w wysokości od 200 do 1 500,00 zł. Liczba oraz wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Babice.

Stypendium może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. w ostatnim roku szkolnym uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 2. w ostatnim roku szkolnym zostali laureatami konkursów, przeglądów, festiwali o charakterze artystycznym lub sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
 3. wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego lub sportowego mogą składać:

 • dyrektorzy szkół,
 • dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach,
 • Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, w skład której wchodzą radni Rady Gminy Babice,
 • Gminna Rada Sportu,
 • Pełnoletni uczniowie,
 • Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.

Po upływie terminu złożenia wniosków zostaną one przekazane do Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Babice celem rekomendacji.

Wnioski o przyznanie stypendiów na rok 2020 (w związku z wejściem w życie uchwały Rady Gminy) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały RG Babice w terminie do dn. 05.02.2020 r. na Dzienniku Podawczym UG Babice pok. Nr 1 w godzinach pracy urzędu tj. pn. 7.00-16.00, wt.-czw. 7.00-15.00, pt. 7.00-14.00. Wzory wniosków o przyznanie stypendium dostępne są na stronie internetowej oraz w urzędzie w pokoju nr 117 w godzinach pracy.

Wnioski o przyznanie stypendium na kolejne lata należy składać terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, tj wniosek o przyznanie stypendium na rok 2021 należy złożyć do dn. 15.09.2020r.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami ich przyznawania, które określają m.in. tryb wnioskowania i rozpatrywania wniosków.

Informacje pochodzą ze strony: babice.pl

Więcej stypendiów dla uczniów można znaleźć w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56
32-551 Babice

poczta@babice.pl
https://babice.pl/