Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • naukowe18
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Artystyczna nagroda miasta Sosnowca

organizator:

Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 02.05.2017

Artystyczna nagroda miasta Sosnowca

Prezydent Miasta Sosnowca działając na podstawie Uchwały nr 321/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania ogłasza, że od 3 kwietnia 2017 r. do 2 maja 2017 r. można składać wnioski z propozycjami kandydatur do nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

– nagroda miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, która może być przyznawana w dwóch kategoriach:
• za całokształt twórczości:
nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych
z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności artystycznej
lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
• za najlepsze osiągnięcia w danym roku:
nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych
z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny osiągnięć artystycznych o istotnym znaczeniu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Umożliwi to uhonorowanie m. in. młodych artystów związanych z Sosnowcem.

– nagroda miasta Sosnowca za upowszechnianie i ochronę kultury – stanowiąca formę uznania
dla osób i środowisk kulturalnych związanych z miastem za ich wkład w upowszechnianie i ochronę kultury. Przyznawana jest corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności w sferze upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioski o przyznanie nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą składać: organizacje społeczno – kulturalne, instytucje kultury, placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, laureaci poprzednich nagród miasta, Prezydent Miasta Sosnowca, komisja branżowa Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz inne podmioty działające na rzecz kultury.

Wnioski powinny być wypełnione na formularzach, których wzory dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta Sosnowca, a także w Wydziale Kultury i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz poniżej.

Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesyłać na adres Wydziału do dnia 2 maja 2017 roku. Dodatkowo wniosek należy przesłać również elektronicznie (word) na adres e-mail: m.dabek@um.sosnowiec.pl, lub wks@um.sosnowiec.pl

Informacje pochodzą ze strony bip.um.sosnowiec.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej
Aleja Zwycięstwa 20
Sosnowiec


www.sosnowiec.pl

Dokumenty

do pobrania