Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci39
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe37
 • sportowe12
 • socjalne8
 • inne5
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd18
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Artystyczna nagroda miasta Sosnowca

organizator:

Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 02.05.2017

Artystyczna nagroda miasta Sosnowca

Prezydent Miasta Sosnowca działając na podstawie Uchwały nr 321/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania ogłasza, że od 3 kwietnia 2017 r. do 2 maja 2017 r. można składać wnioski z propozycjami kandydatur do nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

– nagroda miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, która może być przyznawana w dwóch kategoriach:
• za całokształt twórczości:
nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych
z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności artystycznej
lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
• za najlepsze osiągnięcia w danym roku:
nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych
z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny osiągnięć artystycznych o istotnym znaczeniu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Umożliwi to uhonorowanie m. in. młodych artystów związanych z Sosnowcem.

– nagroda miasta Sosnowca za upowszechnianie i ochronę kultury – stanowiąca formę uznania
dla osób i środowisk kulturalnych związanych z miastem za ich wkład w upowszechnianie i ochronę kultury. Przyznawana jest corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności w sferze upowszechniania i ochrony kultury.

Wnioski o przyznanie nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą składać: organizacje społeczno – kulturalne, instytucje kultury, placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, laureaci poprzednich nagród miasta, Prezydent Miasta Sosnowca, komisja branżowa Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz inne podmioty działające na rzecz kultury.

Wnioski powinny być wypełnione na formularzach, których wzory dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta Sosnowca, a także w Wydziale Kultury i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz poniżej.

Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesyłać na adres Wydziału do dnia 2 maja 2017 roku. Dodatkowo wniosek należy przesłać również elektronicznie (word) na adres e-mail: m.dabek@um.sosnowiec.pl, lub wks@um.sosnowiec.pl

Informacje pochodzą ze strony bip.um.sosnowiec.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Komunikacji Społecznej
Aleja Zwycięstwa 20
Sosnowiec


www.sosnowiec.pl

Dokumenty

do pobrania