Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Alternatywna Akademia Tańca 2018 – stypendia dla uczestników

organizator:

Art Stations Foundation

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2018

Alternatywna Akademia Tańca 2018 – stypendia dla uczestników

Alternatywna Akademia Tańca to prowadzony w Starym Browarze od 2009 roku choreograficzny projekt badawczo-edukacyjny oferujący młodym polskim profesjonalistom (tancerzom i choreografom) szansę na doskonalenie warsztatu choreografa oraz rozwijanie własnej kreatywności w warunkach laboratoryjnych pod okiem wybitnych międzynarodowych artystów i pedagogów.

Alternatywnej Akademii Tańca towarzyszy przekonanie, że proces „stawania się choreografem” rozpisany jest na wiele lat i trudno go ująć w skodyfikowane ramy, i że dzięki rozwojowi współczesnego tańca istnieje dziś wiele sposobów podejścia do zagadnienia samej choreografii. Charakterystyczne dla ostatnich dekad notoryczne poszerzanie definicji choreograficznej praktyki wymaga od twórców świadomości istnienia wielu artystycznych dróg i metod kreacji, czy wręcz gotowości i odwagi do tworzenia własnych oryginalnych metod twórczej pracy, co program szkolenia choreografów powinien odzwierciedlaćm rozbudzając w studentach gotowość i zdolność do choreograficznej (i nie tylko) refleksji i autorefleksji – motorów wszelkiego rozwoju w sztuce. Wartością projektu jest nie tylko stworzenie możliwości pracy warsztatowej utalentowanym artystom tańca/choreografii, ale także wykreowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń w ramach rozproszonego na co dzień środowiska tanecznego.

Program zakłada cykliczne całoroczne zajęcia w systemie sesyjnym (w roku 2018: 6 sesji po 30 godzin każda). Każdą sesję w ramach programu kończy otwarty pokaz powarsztatowy przyjmujący różnorodne, często innowacyjne, formy (od performansu/wykładów, poprzez prezentacje elementów procesu twórczego będącego przedmiotem warsztatu, aż do instalacji i happeningów stworzonych w ramach warsztatu).

Stypendia:

Jak co roku Art Stations Foundation zaoferuje młodym polskim profesjonalistom stypendia na udział we wszystkich sesjach Alternatywnej Akademii Tańca. W 2018 roku zostaną przyznane dwa rodzaje stypendiów:

– stypendium pełne – pokrywające opłatę za sesje oraz zakwaterowanie w czasie trwania projektu; (dojazd na sesję pozostaje w gestii stypendysty);

– stypendium częściowe – zwalniające tylko z opłaty za zajęcia (zakwaterowanie i dojazd we własnym zakresie stypendysty).

O stypendium ubiegać się mogą TYLKO zaawansowani i funkcjonujący na polskiej scenie profesjonalni (legitymujący się dyplomem wyższej tanecznej uczelni lub mogący udokumentować zawodowstwo praktyką) tancerze/choreografowie. UWAGA dopuszcza się także aplikacje artystów, którzy korzystali już wcześniej z pomocy Art Stations Foundation/ byli stypendystami AAT w poprzednich latach.

W przypadku ubiegania się o stypendium częściowe, można złożyć aplikacje maksymalnie na trzy wybrane przez siebie coachingi w 2018 roku.

Warunkiem otrzymania pełnego stypendium jest zobowiązanie się (potwierdzone podpisaną przez strony umową) do wzięcia udziału we wszystkich 5 (lub w przypadku częściowego stypendium – w wybranych) sesjach AAT 2018!

Aplikacje
Aplikacje do programu przyjmowane są TYLKO drogą elektroniczną przez załączone formularze.

Formularz zgłoszeniowy stpendium pełne
Formularz zgłoszeniowy stypendium częściowe

Deadline: 15 lutego 2018 do godz. 23.59.

Terminy pojedynczych zgłoszeń na coachingi ogłaszane będą sukcesywnie na www.artstationsfoundation5050.com, na stronach FB oraz w newsletterach programu

Harmonogram sesji 2018:

19-23 marca 2018: Bonnie Buckner & Anna Nowicka/Relacje, czyli opowieść o ciele i jego perspektywie
17-21 czerwca 2018: Ivana Ivković/ Walk Poems – taniec & dyskurs
9-13 lipca 2018: Daniela Schwartz & Eckhard Müller/ Narzędzia dla komunikacji i interakcji w czasie rzeczywistym
17-21 września 2018: Jennifer Monson/ Tańcząc systemy i partytury miejskich ekosystemów
26-30 listopada 2018: Alice Chauchat/ Wyczuwając i reagując na to, czego nie możemy uchwycić
10-14 grudnia 2018: Dalija Acin Thelander/ Rozpracowywanie strategii choreograficznych

Informacje pochodzą ze strony www.taniecpolska.pl

Kontakt

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk Stary Browar
ul. Półwiejska 42
61- 888 Poznań


www.artstationsfoundation5050.com