Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo – III edycja

organizator:

Urząd Gminy Obrowo

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 23.06.2023

Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo – III edycja

Już po raz trzeci przyznamy 10 stypendiów po 3 000 zł na ucznia oraz certyfikat potwierdzający przynależność do elitarnego grona stypendystów. Rozpoczynamy nabór wniosków do Akademii Zdolnych. Stypendia ponownie będą przyznane w trzech kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za wybitne osiągnięcia sportowe.

Program skierowany jest do uczniów szkół pobierających naukę na terenie gminy Obrowo. Jego realizacja odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy. Za rok szkolny 2022/2023 przyznanych zostanie 10 stypendiów jednorazowych w wysokości 3.000,00 zł na ucznia. Każdy stypendysta otrzyma certyfikat potwierdzający przynależność do „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo.”

Stypendia będą przyznawane uczniom w trzech kategoriach:
1. za wybitne wyniki w nauce;
2. za wybitne osiągnięcia artystyczne;
3. za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendia za wyniki w nauce
mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10.
2. są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministerstwo właściwe ds. oświaty, Kuratora Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen, o której mowa w pkt 1.

Stypendia za osiągnięcia artystyczne mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;
 2. są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;
 3. są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Stypendia za osiągnięcia sportowe mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1.  są zdobywcami w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim – minimum III miejsca lub na szczeblu ogólnopolskim – minimum V miejsca.
 2.  są finalistami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe o charakterze międzynarodowym.
 3.  są reprezentantami kadry narodowej.

Niezbędnym kryterium jest posiadanie minimum dobrej oceny z zachowania. Dodatkowym kryterium jest zaangażowanie w działalność społeczną i/lub działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (wzór będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy) należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” w terminie do 23 czerwca 2023 do godz. 14.15 do sekretariatu Urzędu Gminy Obrowo (w przypadku przesłania wniosku pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do urzędu). Posiedzenie komisji odbędzie się w dniach 27-28.06.2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone 29.06.2023 r. Planowana gala wręczenia nagród „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” odbędzie się 3 lipca br. Więcej informacji wkrótce.

Informacje pochodzą ze strony: www.obrowo.pl

W naszej wyszukiwarce stypendiów możecie też znaleźć inne oferty stypendiów dla uczniów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Obrowo
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
tel. 56 678 60 22
obrowo@obrowo.pl
www.obrowo.pl