Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

„Akademia Młodych Serc”- stypendia Regionalnej Fundacji Rozwoju Serce

organizator:

Regionalna Fundacja Rozwoju Serce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.08.2017

„Akademia Młodych Serc”- stypendia Regionalnej Fundacji Rozwoju Serce

Kto może się ubiegać o stypendia
Stypendia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów dziennych państwowych wyższych uczelni, pochodzących głównie z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Procedura składania wniosków
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej RFR „SERCE”, w siedzibie biura fundacji oraz poniżej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Termin składania wniosków :

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 31 LIPCA

– studenci – 31 SIERPNIA

Za kompletny wniosek uznaje się wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami.
Kandydaci mogą załączyć dodatkowe dokumenty, które komisja może wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o stypendiach.

Komisja stypendialna, powołana przez Zarząd Fundacji, rozpatruje jedynie te wnioski, które zostały złożone wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami nie później niż w dniu upłynięcia terminu składania wniosków. Mile widziane jest osobiste złożenie dokumentów przez wnioskodawcę. Nie przyjmowane są wnioski nadesłane faksem lub e-mailem.

Komisja poczyni starania, aby zawiadomić kandydatów o niekompletnych podaniach, o ile nadesłane zostały przed ostatecznym terminem składania wniosków. Po tym terminie niekompletne podania nie będą rozpatrywane.

W przypadkach nie zawinionych przez kandydata, Komisja może rozpatrzyć wniosek nadesłany po terminie, o ile kandydat udowodni, że opóźnienie powstało nie z jego winy.

Procedura przyznawania stypendiów

 • Stypendia przyznawane są za szczególne osiągnięcia akademickie, działalność pozaszkolną zaangażowanie w działalność społeczną w środowisku studenckim i lokalnym.
 • Stypendystów wybiera komisja stypendialna powołana co roku przez Zarząd RFR „SERCE”. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym jeden przedstawiciel RFR „SERCE”.
 • Po przyznaniu stypendiów Komisja spisuje raport i przedstawia go do wiadomości publicznej.
  RFR „SERCE” ma prawo podać do wiadomości publicznej podstawowe dane osobowe stypendystów.

Kryteria Oceny wniosków
Komisja działa na podstawie ustalonych kryteriów przyznając punktację poszczególnym kandydatom.

Dokumenty wymagane od wnioskodawców:

– wniosek (z załącznikami)

– oświadczenie o dochodach gosp. Domowego

– udokumentowane osiągnięcia.

Szczegółowe kryteria oceny dostępne są tutaj.

Informacje pochodzą ze strony fundacjaserce.org

Kontakt

Regionalna Fundacja Rozwoju Serce
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 74 005

fundacjaserce.org

Dokumenty

do pobrania