Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka – stypendia dla uczniów – Fundusz Tratwa Szczecinek

organizator:

Fundusz Tratwa Szczecinek

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 20.07.2013

Agrafka – stypendia dla uczniów – Fundusz Tratwa Szczecinek

Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2013/2014

Agrafka adresowana jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne), przede wszystkim gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości. Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), pomysł na własny rozwój oraz sytuacja materialna kandydatów).

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w
okresie od września do czerwca w wysokości 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.
Stypendium może być przeznaczone między innymi na:
– opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
– opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
– zakup podręczników i pomocy naukowych,
– zakup materiałów do twórczości artystycznej.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii.
Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:
– Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),
– Sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym),
– Pomysł na rozwój osobisty.

Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości.
Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego, Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp.,dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

DARCZYŃCY AGRAFKI
– Fundacja Agory
– Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich,
– darczyńcy indywidualni
-instytucje

Wypełniony komputerowo wniosek (możliwy do pobrania na stronie www.fl.szczecinek.pl) należy
dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku do dnia 20 lipca 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fl.szczecinek.pl

Kontakt

Fundusz Tratwa Szczecinek
ul. Wiejskiej 4
Szczecinek


www.fl.szczecinek.pl