Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci19
 • absolwenci10
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe13
 • inne5
 • sportowe10
 • artystyczne11
 • muzyczne8
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd15
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka – stypendia dla uczniów – Fundusz Tratwa Szczecinek

organizator:

Fundusz Tratwa Szczecinek

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 20.07.2013

Agrafka – stypendia dla uczniów – Fundusz Tratwa Szczecinek

Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2013/2014

Agrafka adresowana jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne), przede wszystkim gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości. Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), pomysł na własny rozwój oraz sytuacja materialna kandydatów).

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w
okresie od września do czerwca w wysokości 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.
Stypendium może być przeznaczone między innymi na:
– opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
– opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
– zakup podręczników i pomocy naukowych,
– zakup materiałów do twórczości artystycznej.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii.
Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:
– Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),
– Sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym),
– Pomysł na rozwój osobisty.

Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości.
Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego, Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp.,dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

DARCZYŃCY AGRAFKI
– Fundacja Agory
– Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich,
– darczyńcy indywidualni
-instytucje

Wypełniony komputerowo wniosek (możliwy do pobrania na stronie www.fl.szczecinek.pl) należy
dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku do dnia 20 lipca 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fl.szczecinek.pl

Kontakt

Fundusz Tratwa Szczecinek
ul. Wiejskiej 4
Szczecinek


www.fl.szczecinek.pl