Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • artystyczne18
 • socjalne4
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka – stypendia dla uczniów – Darłowskie Centrum Wolontariatu

organizator:

Darłowskie Centrum Wolontariatu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 10.07.2013

Agrafka – stypendia dla uczniów – Darłowskie Centrum Wolontariatu

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła kolejną edycję Programu Stypendialnego AGRAFKA.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej. Kierowany jest on do gimnazjalistów, licealistów oraz studentów wybitnie uzdolnionych w określonej dziedzinie: nauk humanistycznych, ścisłych i artystycznych pochodzących z niezbyt zamożnych rodzin zamieszkałych w małych miejscowościach, mających ciekawy pomysł na swój rozwój.

Program prowadzony jest we współpracy z lokalnymi organizacjami partnerskimi, m.in. z Darłowskim Centrum Wolontariatu, które na podstawie złożonych wniosków nominuje kandydatów do stypendium przesyłając zgłoszenia do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powoływana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W bieżącej edycji planuje się przyznać około 20 stypendiów w kwocie 300 zł/na okres 10 miesięcy. Stypendium może być przeznaczone m.in. na opłacanie czesnego, zajęć pozalekcyjnych czy kursów, a także zakup podręczników, pomocy naukowych, materiałów do twórczości artystycznej.

Stypendia finansowane są przez Fundację Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich, darczyńców indywidualnych, instytucje oraz z przychodów pochodzących z zarządzania kapitałem Funduszu Celowego Agrafka.

Regulamin Programu Stypendialnego „Agrafka” oraz wniosek nominacyjny dostępny jest w biurze oraz na stronie Darłowskiego Centrum Wolontariatu oraz w samorządach lokalnych powiatu sławieńskiego współpracujących z Darłowskiego Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenia wypełnione wyłącznie komputerowo można złożyć do 10 lipca 2013 r. osobiście w każdą środę w godz. 16:30 – 17:30 w biurze Darłowskim Centrum Wolontariatu lub przesłać pocztą na adres biura (decyduje data wpływu) ul. Królowej Jadwigi 3, 76-150 Darłowo.

Informacje pochodzą ze strony www.wolontariat.com.pl

Kontakt

Darłowskie Centrum Wolontariatu
ul. Królowej Jadwigi 3
76-150 Darłowo


www.wolontariat.com.pl