Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne25
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

AGRAFKA – stypendia dla młodzieży z powiatu tczewskiego i nowodworskiego

organizator:

Fundacja Pokolenia

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 27.07.2015

AGRAFKA – stypendia dla młodzieży z powiatu tczewskiego i nowodworskiego

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.
ZProgram stypendialny skierowany jest do uczniów i uczennic gimnazjów, liceów i studentom z powiatu tczewskiego i nowodworskiego – wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.
Stypendium może być przeznaczone między innymi na: opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, zakup podręczników i pomocy naukowych, zakup materiałów do twórczości artystycznej.
Nominator (Fundacja Pokolenia) oprócz wypełnionego wniosku musi przesłać Akademii następujące dokumenty:
– zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.
– kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.
Na formularze Fundacja czeka do 27 lipca!
POBIERZ WNIOSEK! – wypełnij elektronicznie i odeślij skan (w formacie pdf) na stypendium@fundacjapokolenia.pl lub dostarcz osobiście na ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie!
UWAGA! część „Wypełnia NOMINATOR” zostanie wypełniona przez Fundację Pokolenia!
POBIERZ REGULAMIN – zapoznaj się z nim przed złożeniem wniosku!
Po przesłaniu wniosku koordynator Programu skontaktuje się w celu uzupełnienia wniosku, potem przejdzie on ocenę formalną i następnie zostanie poddany ocenie Komisji Stypendialnej. Po tym procesie nominowani Stypendyści/Stypendystki zostaną poinformowani o przekazaniu ich wniosków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ostateczną decyzję co do wyboru Kandydatów/Kandydatek podejmuje Komisja Stypendialna powoływana przez Zarząd ARFP.
Informacje pochodzą ze strony www.fundacjapokolenia.pl

Kontakt

Fundacja Pokolenia
ul. Obrońców Westerplatte 6
Tczew

stypendium@fundacjapokolenia.pl
www.fundacjapokolenia.pl