Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

AGRAFKA – stypendia dla młodzieży z powiatu tczewskiego i nowodworskiego

organizator:

Fundacja Pokolenia

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 27.07.2015

AGRAFKA – stypendia dla młodzieży z powiatu tczewskiego i nowodworskiego

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.
ZProgram stypendialny skierowany jest do uczniów i uczennic gimnazjów, liceów i studentom z powiatu tczewskiego i nowodworskiego – wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.
Stypendium może być przeznaczone między innymi na: opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, zakup podręczników i pomocy naukowych, zakup materiałów do twórczości artystycznej.
Nominator (Fundacja Pokolenia) oprócz wypełnionego wniosku musi przesłać Akademii następujące dokumenty:
– zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.
– kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.
Na formularze Fundacja czeka do 27 lipca!
POBIERZ WNIOSEK! – wypełnij elektronicznie i odeślij skan (w formacie pdf) na stypendium@fundacjapokolenia.pl lub dostarcz osobiście na ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie!
UWAGA! część „Wypełnia NOMINATOR” zostanie wypełniona przez Fundację Pokolenia!
POBIERZ REGULAMIN – zapoznaj się z nim przed złożeniem wniosku!
Po przesłaniu wniosku koordynator Programu skontaktuje się w celu uzupełnienia wniosku, potem przejdzie on ocenę formalną i następnie zostanie poddany ocenie Komisji Stypendialnej. Po tym procesie nominowani Stypendyści/Stypendystki zostaną poinformowani o przekazaniu ich wniosków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ostateczną decyzję co do wyboru Kandydatów/Kandydatek podejmuje Komisja Stypendialna powoływana przez Zarząd ARFP.
Informacje pochodzą ze strony www.fundacjapokolenia.pl

Kontakt

Fundacja Pokolenia
ul. Obrońców Westerplatte 6
Tczew

stypendium@fundacjapokolenia.pl
www.fundacjapokolenia.pl