Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe26
 • naukowe87
 • inne15
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Agrafka Agory – stypendium dla studentów z powiatu w Tomaszowie Lubelskim

organizator:

Stowarzyszenie Czajnia

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Agrafka Agory – stypendium dla studentów z powiatu w Tomaszowie Lubelskim

Stypendium przyznawane  jest  tylko  na  okres roku akademickiego 2013/2014 studentom pochodzącym z powiatu tomaszowskiego, studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych, uczelni publicznej lub niepublicznej oraz bez względu na kierunek studiów.

Do  ubiegania  się  o  stypendium  uprawnieni  są  studenci I -V roku studiów,  którzy  w roku akademickim 2013/2014 legitymować się będą statusem studenta  zgodnie z przepisami w tym zakresie i którzy spełnią łącznie następujące kryteria: 

 • są  stale zameldowani w powiecie tomaszowskim lub studiują na WZNPiE KUL Tomaszów Lubelskim,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,  oznaczającym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  lub dochód osoby uczącej  się nie wyższy niż 893  zł netto  lub  1021  zł,  gdy  członkiem  rodziny  jest  osoba  legitymująca  się orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli  średnią nie niższą niż 4,0 (studenci  II roku i wyżej) , w przypadku studentów I-ego roku  brana będzie pod uwagę liczba punktów na świadectwie maturalnym nie niższa niż 150,
 • angażują się w działalność na polu społecznym lub obywatelskim

Informację pochodzą ze strony: www.czajnia.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Czajnia
ul. Lwowska 52
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 13 40
czajnia@o2.pl
www.czajnia.pl