Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci28
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • socjalne4
 • naukowe19
 • artystyczne25
 • muzyczne16
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory – stypendium dla studentów z powiatu w Tomaszowie Lubelskim

organizator:

Stowarzyszenie Czajnia

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Agrafka Agory – stypendium dla studentów z powiatu w Tomaszowie Lubelskim

Stypendium przyznawane  jest  tylko  na  okres roku akademickiego 2013/2014 studentom pochodzącym z powiatu tomaszowskiego, studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych, uczelni publicznej lub niepublicznej oraz bez względu na kierunek studiów.

Do  ubiegania  się  o  stypendium  uprawnieni  są  studenci I -V roku studiów,  którzy  w roku akademickim 2013/2014 legitymować się będą statusem studenta  zgodnie z przepisami w tym zakresie i którzy spełnią łącznie następujące kryteria: 

 • są  stale zameldowani w powiecie tomaszowskim lub studiują na WZNPiE KUL Tomaszów Lubelskim,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,  oznaczającym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  lub dochód osoby uczącej  się nie wyższy niż 893  zł netto  lub  1021  zł,  gdy  członkiem  rodziny  jest  osoba  legitymująca  się orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli  średnią nie niższą niż 4,0 (studenci  II roku i wyżej) , w przypadku studentów I-ego roku  brana będzie pod uwagę liczba punktów na świadectwie maturalnym nie niższa niż 150,
 • angażują się w działalność na polu społecznym lub obywatelskim

Informację pochodzą ze strony: www.czajnia.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Czajnia
ul. Lwowska 52
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 13 40
czajnia@o2.pl
www.czajnia.pl