Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory – stypendium dla studentów z powiatu w Tomaszowie Lubelskim

organizator:

Stowarzyszenie Czajnia

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Agrafka Agory – stypendium dla studentów z powiatu w Tomaszowie Lubelskim

Stypendium przyznawane  jest  tylko  na  okres roku akademickiego 2013/2014 studentom pochodzącym z powiatu tomaszowskiego, studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych, uczelni publicznej lub niepublicznej oraz bez względu na kierunek studiów.

Do  ubiegania  się  o  stypendium  uprawnieni  są  studenci I -V roku studiów,  którzy  w roku akademickim 2013/2014 legitymować się będą statusem studenta  zgodnie z przepisami w tym zakresie i którzy spełnią łącznie następujące kryteria: 

 • są  stale zameldowani w powiecie tomaszowskim lub studiują na WZNPiE KUL Tomaszów Lubelskim,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,  oznaczającym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  lub dochód osoby uczącej  się nie wyższy niż 893  zł netto  lub  1021  zł,  gdy  członkiem  rodziny  jest  osoba  legitymująca  się orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli  średnią nie niższą niż 4,0 (studenci  II roku i wyżej) , w przypadku studentów I-ego roku  brana będzie pod uwagę liczba punktów na świadectwie maturalnym nie niższa niż 150,
 • angażują się w działalność na polu społecznym lub obywatelskim

Informację pochodzą ze strony: www.czajnia.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Czajnia
ul. Lwowska 52
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 13 40
czajnia@o2.pl
www.czajnia.pl