Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory – stypendium dla studentów z powiatu w Tomaszowie Lubelskim

organizator:

Stowarzyszenie Czajnia

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Agrafka Agory – stypendium dla studentów z powiatu w Tomaszowie Lubelskim

Stypendium przyznawane  jest  tylko  na  okres roku akademickiego 2013/2014 studentom pochodzącym z powiatu tomaszowskiego, studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych, uczelni publicznej lub niepublicznej oraz bez względu na kierunek studiów.

Do  ubiegania  się  o  stypendium  uprawnieni  są  studenci I -V roku studiów,  którzy  w roku akademickim 2013/2014 legitymować się będą statusem studenta  zgodnie z przepisami w tym zakresie i którzy spełnią łącznie następujące kryteria: 

 • są  stale zameldowani w powiecie tomaszowskim lub studiują na WZNPiE KUL Tomaszów Lubelskim,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,  oznaczającym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  lub dochód osoby uczącej  się nie wyższy niż 893  zł netto  lub  1021  zł,  gdy  członkiem  rodziny  jest  osoba  legitymująca  się orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli  średnią nie niższą niż 4,0 (studenci  II roku i wyżej) , w przypadku studentów I-ego roku  brana będzie pod uwagę liczba punktów na świadectwie maturalnym nie niższa niż 150,
 • angażują się w działalność na polu społecznym lub obywatelskim

Informację pochodzą ze strony: www.czajnia.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Czajnia
ul. Lwowska 52
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 13 40
czajnia@o2.pl
www.czajnia.pl