Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Agrafka Agory – stypendia dla studentów zameldowanych w Ząbkach

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Agrafka Agory – stypendia dla studentów zameldowanych w Ząbkach

Jest to program stypendialny skierowany do studentów zameldowanych w Ząbkach, mający motywować do działania na rzecz społeczności lokalnej. Wyłonieni stypendyści (najprawdopodobniej 6 osoób) będą otrzymywali po 380 zł miesięcznie przez 9 miesięcy, od października 2015 do czerwca 2016 r.
Co zrobić, aby otrzymać stypendum?
Aby mieć możliwość otrzymania naszego stypendium, musisz wziąć udział w rekrutacji składającej się z dwóch etapów:
ETAP 1
1. Napisz pracę długości 500-1000 słów (około 2-4 strony A4) na temat: Jak Twoja wiedza lub umiejętności zdobywane podczas studiów mogą przyczynić się do rozwoju Miasta Ząbki lub jego społeczności lokalnej?
2. Wypełnij Wniosek o stypendium [wzór wniosku zostanie opublikowany niebawem]
3. Do wniosku załącz:
1). zaświadczenie z uczelni, zawierające planowaną datę ukończenia studiów oraz średnią za rok akademicki 2014/2015,
2). kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Ząbek,
3). napisaną przez siebie pracę pisemną na temat wskazany powyżej,
oraz ewentualne załączniki potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz aktywność społeczną Kandydata (np. listy rekomendacyjne, zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty).
ETAP 2
Osoby, które w terminie złożą powyższy wniosek z kompletem załączników zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy będą się odbywały we wrześniu. Podczas rozmowy będzie można rozwinąć tematykę opisaną w pracy oraz przedstawić swoją aktywność społeczną i osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Do kiedy i gdzie mogę złożyć dokumenty?
GDZIE: na portierni Trybuny Miejskiej (ul. Słowackiego 21)
KIEDY: od 14 sierpnia do 15 września.

Jakie są kryteria oceny kandydatów?
Każdy kandydat może uzyskać do 100 punktów, według następujących kryteriów:
Kryterium oceny
1. Ocena pracy (Liczba punktów 0-50 pkt), w tym:
a). Przydatność projektu zaprezentowanego w pracy dla Miasta Ząbki lub jego społeczności lokalnej -Liczba punktów 0-15 pkt
b). Realność realizacji projektu przez kandydata, przy uwzględnieniu kosztów projektu i kompetencji kandydata – Liczba punktów 0-15 pkt
c). Innowacyjność i kreatywność projektu przedstawionego przez kandydata Liczba punktów 0-10 pkt
d). Uwzględnienie w projekcie osób z różnych grup wiekowych i/lub grup narażonych na wykluczenie- Liczba punktów 0-10 pkt
2. Rozmowa kwalifikacyjna – Liczba punktów 0-15 pkt
3. Aktywność społeczna – Liczba punktów 0-15 pkt
4. Wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, w szczególności uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie „Diamentowy Grant”, udział w konferencjach naukowych, publikacja artykułów naukowych, publikacja i wystawienie dzieła artystycznego, zajęcie wysokich miejsc w konkursach naukowych lub artystycznych, udział w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski (Akademickich, AZS, Młodzieżowych, Seniorów) – Liczba punktów 0-15 pkt
5. Wartość średniej – Liczba punktów 0-5  pkt
Jak wygląda harmonogram działań w ramach Programu?
1). Przyjmowanie wniosków : 14 sierpnia 2015 – 15 września 2015
2). Rozmowy kwalifikacyjne: od 16 września 2015
3). Dostarczenie zaświadczeń z dziekanatu: do 26 września 2015
4). Ogłoszenie wyników: nie później niż 30 września 2015
5). Początek Programu: 1 października 2015
Dziekanat jeszcze nie rozliczył mi roku 2014/2015 i nie chce wystawić zaświadczenia o średniej. Co robić?
Do wniosku o stypendium załącz zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki – abyśmy mieli pewność, że w roku akademickim 2015/16 nadal będziesz studentem. Zaświadczenie o średniej możesz dostarczyć później (np. na rozmowę kwalifikacyjną), jednak nie później niż 26 września.
Informacje pochodzą ze strony tpz.org.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek
ul. Słowackiego 10
05-091 Ząbki


tpz.org.pl