Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z powiatu wieluńskiego

organizator:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wielunskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.10.2014

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z powiatu wieluńskiego

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce rozpoczyna nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla studentów „Agrafka Agory”.

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla zdolnych, lecz pozostają…cych w trudnej sytuacji materialnej studentów dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach, mają…cych uprawnienia magisterskie. Osoba starają…ca się™ o stypendium z w/w programu powinna spełniac następujące kryteria:

 • zamieszkuje na terenie powiatu wieluńskiego lub jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, mającej siedzibę™ na terenie powiatu wieluń„skiego,
 • osiąga wysokie wyniki w nauce (w przypadku maturzystów wymagane jest minimum 90 pkt. z matury obliczonych wedł‚ug algorytmu lub ś›rednia minimum 4,00 z ubiegł‚ego roku akademickiego)
 • dochód w rodzinie na osobę™ nie przekracza 1176zł‚ netto.

W ramach Programu Stypendialnego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego są… także przyznawane stypendia specjalne dla studentów pochodzą…cych z terenów powiatu wieluńskiego.

Wysokość‡ wsparcia finansowego, które można otrzymać‡ to 380zł‚ miesię™cznie. Niezbędne dokumenty do ubiegania się™ o stypendium można pobrać‡ w Biurze Fundacji – pl. K. Wielkiego 2, 98-300 Wieluń„, pokój 201, czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30, tel. (43) 843-79-32 e-mail: biuro@fundacja.wielun.pl.

Prawidłowo wypeĹłnione wnioski należy składać od 10 wrześ›nia do 10 października 2014r. Do godziny 14.30 w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluń„skiego.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wielunskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń


www.fundacja.wielun.pl