Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • artystyczne18
 • socjalne4
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2012

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium powinny:
1. Zapoznać się z regulaminem Lokalnego Konkursu Stypendialnego „Agrafka Agory” 2012/2013
2. Wypełnić Wniosek Stypendialny

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci II roku i wyżej, którzy w roku akademickim 2012/2013 legitymować się będą statusem studenta zgodnie z przepisami w tym zakresie i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 • są na stałe zameldowani w gminie Iwkowa
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,
 • osiągnęli średnią nie niższą niż 4,2 w roku akademickim 2011/2012
 • angażują się w działalność na polu społecznym lub obywatelskim na terenie gminy Iwkowa.

Kryteria oceny dla osób ubiegających się o stypendium naliczane będą w następujący sposób:

 • Wyniki w nauce – do 5 punktów
 • Sytuacja materialna – do 2 punktów
 • Aktywność społeczna i obywatelska na terenie gminy Iwkowa – do 4 punktów

Do Wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni z informacją o kontynuacji nauki w roku akademickim 2012/2013 wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią indeksu za ostatnie dwa semestry
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokument potwierdzającego miejsce zameldowania na terenie gminy Iwkowa
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
 • oświadczenie o aktywności społecznej i obywatelskiej na terenie gminy Iwkowa wraz z dokumentami potwierdzającymi (umowa wolontariacka, oświadczenie organizatora projektu lub inne)

Termin osobistego składania wniosków wraz z załącznikami, w biurze Stowarzyszenia przy stadionie IVY Iwkowa, upływa 30 sierpnia 2012 roku tj. czwartek o godzinie 16-tej.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Informacje pochodzą ze strony www.iwkowa.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa
Iwkowa
32-861 Iwkowa
tel. 693454872
jasnos@op.pl
www.iwkowa.pl