Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2012

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium powinny:
1. Zapoznać się z regulaminem Lokalnego Konkursu Stypendialnego „Agrafka Agory” 2012/2013
2. Wypełnić Wniosek Stypendialny

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci II roku i wyżej, którzy w roku akademickim 2012/2013 legitymować się będą statusem studenta zgodnie z przepisami w tym zakresie i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 • są na stałe zameldowani w gminie Iwkowa
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,
 • osiągnęli średnią nie niższą niż 4,2 w roku akademickim 2011/2012
 • angażują się w działalność na polu społecznym lub obywatelskim na terenie gminy Iwkowa.

Kryteria oceny dla osób ubiegających się o stypendium naliczane będą w następujący sposób:

 • Wyniki w nauce – do 5 punktów
 • Sytuacja materialna – do 2 punktów
 • Aktywność społeczna i obywatelska na terenie gminy Iwkowa – do 4 punktów

Do Wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni z informacją o kontynuacji nauki w roku akademickim 2012/2013 wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią indeksu za ostatnie dwa semestry
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokument potwierdzającego miejsce zameldowania na terenie gminy Iwkowa
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
 • oświadczenie o aktywności społecznej i obywatelskiej na terenie gminy Iwkowa wraz z dokumentami potwierdzającymi (umowa wolontariacka, oświadczenie organizatora projektu lub inne)

Termin osobistego składania wniosków wraz z załącznikami, w biurze Stowarzyszenia przy stadionie IVY Iwkowa, upływa 30 sierpnia 2012 roku tj. czwartek o godzinie 16-tej.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Informacje pochodzą ze strony www.iwkowa.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa
Iwkowa
32-861 Iwkowa
tel. 693454872
jasnos@op.pl
www.iwkowa.pl