Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe15
 • naukowe18
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2012

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium powinny:
1. Zapoznać się z regulaminem Lokalnego Konkursu Stypendialnego „Agrafka Agory” 2012/2013
2. Wypełnić Wniosek Stypendialny

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci II roku i wyżej, którzy w roku akademickim 2012/2013 legitymować się będą statusem studenta zgodnie z przepisami w tym zakresie i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 • są na stałe zameldowani w gminie Iwkowa
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,
 • osiągnęli średnią nie niższą niż 4,2 w roku akademickim 2011/2012
 • angażują się w działalność na polu społecznym lub obywatelskim na terenie gminy Iwkowa.

Kryteria oceny dla osób ubiegających się o stypendium naliczane będą w następujący sposób:

 • Wyniki w nauce – do 5 punktów
 • Sytuacja materialna – do 2 punktów
 • Aktywność społeczna i obywatelska na terenie gminy Iwkowa – do 4 punktów

Do Wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni z informacją o kontynuacji nauki w roku akademickim 2012/2013 wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią indeksu za ostatnie dwa semestry
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokument potwierdzającego miejsce zameldowania na terenie gminy Iwkowa
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
 • oświadczenie o aktywności społecznej i obywatelskiej na terenie gminy Iwkowa wraz z dokumentami potwierdzającymi (umowa wolontariacka, oświadczenie organizatora projektu lub inne)

Termin osobistego składania wniosków wraz z załącznikami, w biurze Stowarzyszenia przy stadionie IVY Iwkowa, upływa 30 sierpnia 2012 roku tj. czwartek o godzinie 16-tej.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Informacje pochodzą ze strony www.iwkowa.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa
Iwkowa
32-861 Iwkowa
tel. 693454872
jasnos@op.pl
www.iwkowa.pl