Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z Dębicy

organizator:

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 22.09.2012

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z Dębicy

Stypendia naukowo-socjalne adresowane są do osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 oraz do studentów II do V roku. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach Unii Europejskiej, posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu dębickiego, w momencie składania wniosku nie przekraczają 26 lat i przede wszystkim spełnili wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie programu stypendialnego, który dostępny jest na stronie internetowej – www.karierawdebicy.pl

„To już III edycja przyznawania stypendiów w której Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu bierze udział. W poprzednich konkursach w roku 2007 i 2008 w sumie przyznaliśmy 9 stypendiów na kwotę około 30.000 zł. W tym roku, także m.in. dzięki Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, a także – co niezmiernie cieszy – naszym lokalnym przedsiębiorcom oraz indywidualnym darczyńcom chcemy przyznać cztery stypendia” – komentuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu – Zbigniew Nosal, który dodaje, że w tym roku szanse na dodatkowe punkty mają studenci z tzw. kierunków zamawianych – „Jak wspomniałem, w program zaangażowali się także lokalni przedsiębiorcy i indywidualni darczyńcy, którzy widzą sens wspierania osób z naszego powiatu w zakresie zdobywania wiedzy, również na tzw. kierunkach zamawianych. Mamy nadzieję, że przyznane stypendium zniesie bariery finansowe i studenci będą mogli koncentrować się na zdobywaniu wiedzy, a w przyszłości powrócić do naszego regionu i działać na rzecz jego rozwoju gospodarczego, we współpracy z pozostałymi przedsiębiorcami”.

Aby móc starać się o stypendium, potencjalni stypendyści muszą złożyć specjalny formularz wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu. Niezależna komisja stypendialna, bazując na opracowanym regulaminie, dokona oceny wniosków biorąc pod uwagę: stopień niepełnosprawności wnioskującego, sprawowanie opieki rodzicielskiej lub prawnej nad wnioskującym o stypendium, średnia ocen w minionym semestrze zimowym i letnim, szczególne osiągnięcia w edukacji (udział w olimpiadach, konkursach, plebiscytach, etc.), aktywność społeczna (wolontariat, działanie na rzecz środowiska, etc.) oraz kierunek studiów – premiowane będą dodatkowo: kierunek zamawiany (automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna i procesowa, makrokierunek, kierunek unikatowy, studia międzykierunkowe z dziedziny nauk ścisłych) oraz kierunek techniczny (architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, elektronika i telekomunikacja, elektroradiologia, elektrotechnika, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, górnictwo i geologia, inżynieria architektoniczna, logopedia z fonoaudiologią, lotnictwo i kosmonautyka, metalurgia, transport) – studenci innych kierunków nie są wykluczeni z konkursu – oni również mogą aplikować o przyznanie stypendium.

Osoby zainteresowane udziałem, muszą złożyć wnioski do 22 września 2012 roku do godziny 12:00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12 II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica. Dodatkowe informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu: (14) 681 90 30.

Informacja nadesłana przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu.

Kontakt

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu
ul. Fabryczna 12
Dębica