Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
 • sportowe48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Agrafka Agory – stypendia dla studentów PWSZ w Koninie

organizator:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory, Towarzystwo Samorządowe w Koninie

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Agrafka Agory – stypendia dla studentów PWSZ w Koninie

Stypendia dla studentów PWSZ w Koninie w ramach programu stypendialnego „Agrafka Agory”

Program skierowany jest do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Jeżeli więc jesteś studentem PWSZ w Koninie lub zamierzasz podjąć studia na tejże uczelni, zamieszkujesz na terenach wiejskich lub w małej miejscowości to możesz ubiegać się o stypendium programu „Agrafka Agory”.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Są studentami PWSZ w Koninie lub rozpoczynają naukę w PWSZ w Koninie
 2. Miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500,00 zł netto
 3. Posiadają minimalną średnią ocen:
 • 4,0 z poprzedniego roku – dot. dotychczasowych studentów PWSZ w Koninie
 • 4,5 z poprzedniego roku i osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 50% pkt z każdego z przedmiotów obowiązkowych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym – dot. osób rozpoczynających naukę w PWSZ w Koninie.

W programie nie mogą uczestniczyć:

 1. Dzieci pracowników Towarzystwa Samorządowego
 2. Dzieci członków Komisji Stypendialnej i Kapituły Stypendialnej Towarzystwa Samorządowego.

Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się następującymi kryteriami:

 1. Wyniki w nauce
 2. Sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium
 3. Szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp., działalność w organizacjach pozarządowych, wolontariat, aktywność społeczna itp.
 4. Komisja Stypendialna ma prawo przyznać 5 punktów do ogólnej punktacji w przypadku uczniów z rodzin niepełnych, przewlekłej choroby lub niepełnosprawności stypendysty bądź członka jego rodziny.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w biurze Towarzystwa Samorządowego (ul. Z. Urbanowskiej 8 62-500 Konin) lub PWSZ w Koninie (dział ds. studenckich ul. Przyjaźni 1 62-510 Konin ) prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu „Agrafka Agory”, drogą pocztową lub osobiście.
Regulamin programu oraz druk wniosku dostępne są na stronach internetowych www.stypendia.ts.konin.pl i www.pwsz.konin.edu.pl, w biurze Towarzystwa Samorządowego, oraz w załącznikach poniżej.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendia.ts.konin.pl

Kontakt

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory, Towarzystwo Samorządowe w Koninie
Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
tel.63243 75 80 / 797 901 114
stypendia@ts.konin.pl
www.stypendia.ts.konin.pl