Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
 • naukowe61
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Agrafka Agory – LGD Partnerstwo Ducha Gór

organizator:

LGD Partnerstwo Ducha Gór, Gminy Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice, Szklarska Poręba

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 23.09.2016
wartość stypendium: 3 420 zł

Agrafka Agory – LGD Partnerstwo Ducha Gór

LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz samorządy partnerskie co raz pierwszy przedstawiają program stypendialny „Agrafka Agory”.

Celem programu to wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast.

Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu.

O stypendium mogą się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach, będący stałymi mieszkańcami obszaru LGD/gmin uczestniczących w Programie oraz spełniający warunki średniej ocen co najmniej 4,0. Jednak o przyznaniu stypendium będzie decydowała nie tylko średnia ocen, ale również dochód na osobę w rodzinie, aktywność społeczna i dodatkowe osiągnięcia naukowe.

Zasady i szczegóły zawarte zostały w Regulaminie. Wyboru stypendystów dokonuje powoływana przez LGD Komisja Stypendialna, składająca się z osób reprezentujących samorządy partnerskie, uczelnie wyższe, lokalnych przedsiębiorców, lokalne organizacje pozarządowe oraz LGD.

Z każdym stypendystą podpisywana będzie umowa, w  której stypendysta staje się ambasadorem regionu oraz zobowiązany będzie do działań na rzecz obszaru oraz gminy, z której pochodzi.

Wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października 2016 do czerwca 2017 r.

Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 23.09.2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.konkursy.duchgor.org/

Kontakt

LGD Partnerstwo Ducha Gór
ul. Konstytucji 3 maja 25
58-540 Karpacz
tel. 75 644 21 65
http://krainaduchagor.org/

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek