Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe74
 • inne10
 • sportowe27
 • socjalne9
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Agrafka Agory – LGD Partnerstwo Ducha Gór

organizator:

LGD Partnerstwo Ducha Gór, Gminy Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice, Szklarska Poręba

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 23.09.2016
wartość stypendium: 3 420 zł

Agrafka Agory – LGD Partnerstwo Ducha Gór

LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz samorządy partnerskie co raz pierwszy przedstawiają program stypendialny „Agrafka Agory”.

Celem programu to wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast.

Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu.

O stypendium mogą się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach, będący stałymi mieszkańcami obszaru LGD/gmin uczestniczących w Programie oraz spełniający warunki średniej ocen co najmniej 4,0. Jednak o przyznaniu stypendium będzie decydowała nie tylko średnia ocen, ale również dochód na osobę w rodzinie, aktywność społeczna i dodatkowe osiągnięcia naukowe.

Zasady i szczegóły zawarte zostały w Regulaminie. Wyboru stypendystów dokonuje powoływana przez LGD Komisja Stypendialna, składająca się z osób reprezentujących samorządy partnerskie, uczelnie wyższe, lokalnych przedsiębiorców, lokalne organizacje pozarządowe oraz LGD.

Z każdym stypendystą podpisywana będzie umowa, w  której stypendysta staje się ambasadorem regionu oraz zobowiązany będzie do działań na rzecz obszaru oraz gminy, z której pochodzi.

Wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października 2016 do czerwca 2017 r.

Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 23.09.2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.konkursy.duchgor.org/

Kontakt

LGD Partnerstwo Ducha Gór
ul. Konstytucji 3 maja 25
58-540 Karpacz
tel. 75 644 21 65
http://krainaduchagor.org/

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek