Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory – LGD Partnerstwo Ducha Gór

organizator:

LGD Partnerstwo Ducha Gór, Gminy Podgórzyn, Karpacz, Piechowice, Mysłakowice, Szklarska Poręba

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 23.09.2016
wartość stypendium: 3 420 zł

Agrafka Agory – LGD Partnerstwo Ducha Gór

LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz samorządy partnerskie co raz pierwszy przedstawiają program stypendialny „Agrafka Agory”.

Celem programu to wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast.

Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu.

O stypendium mogą się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach, będący stałymi mieszkańcami obszaru LGD/gmin uczestniczących w Programie oraz spełniający warunki średniej ocen co najmniej 4,0. Jednak o przyznaniu stypendium będzie decydowała nie tylko średnia ocen, ale również dochód na osobę w rodzinie, aktywność społeczna i dodatkowe osiągnięcia naukowe.

Zasady i szczegóły zawarte zostały w Regulaminie. Wyboru stypendystów dokonuje powoływana przez LGD Komisja Stypendialna, składająca się z osób reprezentujących samorządy partnerskie, uczelnie wyższe, lokalnych przedsiębiorców, lokalne organizacje pozarządowe oraz LGD.

Z każdym stypendystą podpisywana będzie umowa, w  której stypendysta staje się ambasadorem regionu oraz zobowiązany będzie do działań na rzecz obszaru oraz gminy, z której pochodzi.

Wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października 2016 do czerwca 2017 r.

Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 23.09.2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.konkursy.duchgor.org/

Kontakt

LGD Partnerstwo Ducha Gór
ul. Konstytucji 3 maja 25
58-540 Karpacz
tel. 75 644 21 65
http://krainaduchagor.org/

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek