Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Agrafka Agory 2011/2012-stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie gmin: Zakliczyn lub Wojnicz

organizator:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,BEZ BARIER"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 23.09.2011

Agrafka Agory 2011/2012-stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie gmin: Zakliczyn lub Wojnicz

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją Agory w roku akademickim 2011/2012 przyzna specjalne stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie dla studentów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów oraz spełniają następujące kryteria:

1. Są studentami studiów dziennych, stacjonarnych,

2. Zamieszkują na terenie  gmin: Zakliczyn lub Wojnicz,

3. Uczą się na uczelniach na terenie RP,

4. Uzyskali średnią min. 4,2 w indeksie (można uzyskać maks. 50 pkt.)

5. Uzyskali inne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, wolontariatu, kultury i sportu (można uzyskać maks 20 pkt.)

6. Posiadają trudną sytuację materialną (można uzyskać maks. 30 pkt.)

Termin składania wniosków upływa z dniem 23 września 2011 r. Wnioski należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2, II-gie piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00, tel. 14 66 53 999.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów, według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,AGRAFKA AGORY ”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 września 2011 r.  O przyznaniu stypendium kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub listownie.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o stypendium
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (załącznik nr 1)
3. Oświadczenie zgody stypendysty o przetwarzaniu danych (załącznik nr 2)
4. Dziedzina zainteresowań kandydata na stypendystę (załącznik nr 3)
5. Potwierdzenie osiągniętych wyników studiów (średnia ocen) z ostatniego roku akademickiego– zaświadczenie z uczelni
6. Ewentualne inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportu i kultury (kopia- oryginał do wglądu)

UWAGA: W tym roku  ZAŁĄCZNIK „opinia o kandydacie na stypendystę” (wydawany przez Rektora lub Opiekuna Grupy) NIE JEST WYMAGANY – można go jednak złożyć jako dodatkowy.

Formularze aplikacyjne dostępne są również w biurze SPON „BEZ BARIER”.

Informacje pochodzą ze strony bezbarier.free.ngo.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,BEZ BARIER"
ul. Tarnowska 2
Zakliczyn
tel. 14 66 53 999

bezbarier.free.ngo.pl