Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory 2011/2012-stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie gmin: Zakliczyn lub Wojnicz

organizator:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,BEZ BARIER"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 23.09.2011

Agrafka Agory 2011/2012-stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie gmin: Zakliczyn lub Wojnicz

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją Agory w roku akademickim 2011/2012 przyzna specjalne stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie dla studentów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów oraz spełniają następujące kryteria:

1. Są studentami studiów dziennych, stacjonarnych,

2. Zamieszkują na terenie  gmin: Zakliczyn lub Wojnicz,

3. Uczą się na uczelniach na terenie RP,

4. Uzyskali średnią min. 4,2 w indeksie (można uzyskać maks. 50 pkt.)

5. Uzyskali inne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, wolontariatu, kultury i sportu (można uzyskać maks 20 pkt.)

6. Posiadają trudną sytuację materialną (można uzyskać maks. 30 pkt.)

Termin składania wniosków upływa z dniem 23 września 2011 r. Wnioski należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2, II-gie piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00, tel. 14 66 53 999.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów, według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,AGRAFKA AGORY ”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 września 2011 r.  O przyznaniu stypendium kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub listownie.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o stypendium
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (załącznik nr 1)
3. Oświadczenie zgody stypendysty o przetwarzaniu danych (załącznik nr 2)
4. Dziedzina zainteresowań kandydata na stypendystę (załącznik nr 3)
5. Potwierdzenie osiągniętych wyników studiów (średnia ocen) z ostatniego roku akademickiego– zaświadczenie z uczelni
6. Ewentualne inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportu i kultury (kopia- oryginał do wglądu)

UWAGA: W tym roku  ZAŁĄCZNIK „opinia o kandydacie na stypendystę” (wydawany przez Rektora lub Opiekuna Grupy) NIE JEST WYMAGANY – można go jednak złożyć jako dodatkowy.

Formularze aplikacyjne dostępne są również w biurze SPON „BEZ BARIER”.

Informacje pochodzą ze strony bezbarier.free.ngo.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,BEZ BARIER"
ul. Tarnowska 2
Zakliczyn
tel. 14 66 53 999

bezbarier.free.ngo.pl