Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe19
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd38
ARCHIWUM
Wróć do listy

9 edycja Konkursu stypendialnego Fundacji Grey House

organizator:

Fundacja Grey House Szara Kamienica

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.07.2019

9 edycja Konkursu stypendialnego Fundacji Grey House

Uczestnicy konkursu powinni wysłać do dnia 10 lipca 2019 r. kompletne zgłoszenie, na które składają się:

1) Dzieło tj. maksymalnie 2(dwie) jednoelementowe reprezentatywne prace, lub maksymalnie 1(jedną) wieloczęściową pracę składającą się z wielu elementów (tj. wielu prac, działań etc.) lub 1 film video (film video liczony jest jako wieloelementowa praca). Uwaga: niezależnie od wybranego formatu (plik tekstowy, filmowy lub fotografia) zgłoszenie może zawierać maksymalnie 5 (pięć) wizualnych reprezentacji Dzieła  (zdjęć) lub maksymalnie  1 (jeden) film.  Dzieło powinno być nadesłane w wersji cyfrowej (jeśli z jakichś przyczyn nie będzie to możliwe prosimy o kontakt z Organizatorem najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń). Maksymalny czas trwania filmu określa się jako 10 minut. Waga przesłanych cyfrowo materiałów po zsumowaniu nie może przekroczyć 600 MB.  Prace zgłoszone do I etapu konkursu (Dzieło) muszą być stworzone po 10 lipca 2017 r.

2) Curriculum vitae

3) wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z dokumentacją Dzieła tj.  opisem techniki, formatu i zarysem koncepcji i/lub scenariusza Dzieła (jeśli występuje). Karta do pobrania na stronie Fundacji: szarakamienica.pl

4) plan działań artystycznych na rok kalendarzowy 2020, następujący po przyznaniu stypendium  (od 200 do max 1000 znaków).

Zgłoszeń należy dokonywać droga internetową (e-mail) na adres: galeria@szarakamienica.pl – aplikacja  jest ważna wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu otrzymania jej przez Organizatora (e-mail).

Prace w kategoriach: sztuka cyfrowa i wideo performance mogą (nie muszą) być dostarczone pocztą na nośnikach elektronicznych wraz ze szczegółowym opisem plików zawierającym tytuł, datę i miejsce wykonania, imię i nazwisko autora dokumentacji, na adres: Fundacja Grey House Szara Kamienica, Rynek Główny 6, 31-042 Kraków. Przesłane w ten sposób materiały nie będą zwracane.

Konkurs składa się z 2 etapów:

1)    Etap I – na podstawie nadesłanych materiałów Jury wybiera 5 (pięcioro) uczestników II etapu konkursu, których prace prezentowane będą na wystawie konkursowej.

2)    Etap II – na podstawie oryginałów prac prezentowanych na wystawie konkursowej Jury wybiera jednego Laureata Nagrody Głównej.

JURY

 1. Członków Jury w liczbie co najmniej 5 osób powołuje Fundacja Grey House Szara Kamienica.
 2. Skład Jury jest zmienny i jawny. Fundacja ujawnia skład Jury w momencie ogłoszenia nazwisk artystów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
 3. W każdej edycji Nagrody odbywa  się 1 wspólne posiedzenie Jury poświęcone wyborowi Laureata Nagrody.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

TERMINY

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy wysłać do dnia 10 lipca 2019 r.
 2. Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu – do 20.09.2019 r.
 3. Data wernisażu, wystawy i ogłoszenia wyników II etapu  zostanie podana w terminie późniejszym, jednak nie później niż dnia  30 września 2019 r.

NAGRODA

 • Jednorazowe stypendium w wysokości 5 000,00 PLN  (słownie: pięć  tysięcy złotych), na które składa się kwota 5.000, 00 (słownie: pięć tysięcy) złotych wraz z kwotą stanowiącą równowartość podatku należnego od stypendium. Należną kwotą podatku wraz z deklaracją podatkową według ustalonego wzoru przekaże do właściwego organu podatkowego Organizator.
 • wystawa indywidualna w Galerii Szara Kamienica w Krakowie

Laureat otrzyma nagrodę pieniężną przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagrody oraz dokonania rozliczeń podatkowych.

Wszelkich informacji udziela:

Patrycja Smyła

Tel. 600 378900

e-mail: patrycja_kujawska@szarakamienica.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.szarakamienica.pl

Kontakt

Fundacja Grey House Szara Kamienica
Rynek Główny 6
31-042 Kraków
tel. 600 378 900
patrycja_kujawska@szarakamienica.pl
www.szarakamienica.pl