Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie82
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe38
 • socjalne24
 • artystyczne40
 • naukowe100
 • inne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie3
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd72
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

25. edycja programu stypendialnego Thesaurus Poloniae

organizator:

Międzynarodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2021

25. edycja programu stypendialnego Thesaurus Poloniae

Do 31 grudnia 2021 roku trwa nabór do 25. edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae.

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej.

Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp.

Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów.

Dotychczas odbyły się 23 edycje, w których wzięło udział 119 naukowców z 34 krajów (Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Estonia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Irak, Iran, Japonia, Kanada, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Syria, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Meksyk).

Zakwalifikowany uczestnik programu otrzymuje stypendium (3500 zł dla uczestników programu Senior oraz 2500 zł dla uczestników programu Junior miesięcznie) oraz jednorazowy grant, wypłacany wraz z pierwszym stypendium, przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł).

MCK umożliwia korzystanie z własnej biblioteki (https://www.mck.krakow.pl/page/informacje-dla-czytelnikow), której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz oferuje pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych. Stypendystom zapewniony zostaje samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta.

Ostateczną liczbę stypendystów ustala Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę merytoryczną wartość przedstawionych wniosków oraz wysokość budżetu przeznaczonego na realizację programu Thesaurus Poloniae w danym roku.

Komisja Rekrutacyjna, w której skład wchodzą przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeprowadza ocenę nadesłanych aplikacji podczas zebrania zwołanego w ciągu czternastu dni od upłynięcia terminu nadsyłania aplikacji.

Kandydaci, którzy wzięli udział w konkursie stypendialnym zostaną powiadomieni elektronicznie i listownie o wynikach rekrutacji w ciągu trzech dni od zakończenia obrad Komisji Rekrutacyjnej.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium Thesaurus Poloniae proszone są o przesłanie w powyżej wymienionych terminach na adres MCK: CV, rekomendacji dwóch opiekunów naukowych w przypadku ubiegania się o uczestnictwo w Programie Junior oraz eseju prezentującego założenia programu badawczego, który planowany jest do przeprowadzenia podczas pobytu w Krakowie (do 500 wyrazów).

O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. W sprawie uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy thesaurus@mck.krakow.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do niepodawania przyczyn nie zakwalifikowania poszczególnych kandydatów do programu stypendialnego.

Aplikacje należy nadsyłać na adres:

Program stypendialny Thesaurus Poloniae
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
31-008 Kraków
Poland

Informacje pochodzą ze strony: mck.krakow.pl/o-programie

Inne oferty skierowane do doktorantów i naukowców można znaleźć na naszej stronie.

Kontakt

Międzynarodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Rynek Główny 25
31-008 Kraków
tel. 12 42 42 800
thesaurus@mck.krakow.pl
mck.krakow.pl