Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie3
  • studenci28
  • absolwenci26
  • doktoranci1
Branże-+zaznacz wszystkie
  • sprzedaż6
  • audyt2
  • PR i komunikacja1
  • IT11
  • farmacja2
  • usługi finansowe7
  • konsulting i zarządzanie3
  • tech. informac.-komunikacyjne3
  • administracja rządowa4
  • HR4
  • marketing i reklama11
  • matematyka1
  • nieruchomości1
  • biologia i biotechnologia1
  • energetyka3
  • logistyka4
  • prawo5
  • chemiczna2
  • różne5
  • inżynieria4
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • płatne28
  • płatne/bezpłatne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • międzynarodowe2
  • ogólnopolskie18
  • dolnośląskie2
  • łódzkie3
  • lubelskie1
  • małopolskie1
  • mazowieckie7
  • śląskie1
  • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • instytucja międzynarodowa1
  • fundacje i stowarzyszenia1
  • firma27
  • instytucja rządowa5
Wróć do listy

Staże w instytucjach kultury – nabór stażystów – edycja jesienno-zimowa 2017

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
biblioteki, kultura i sztuka

Staże w instytucjach kultury – nabór stażystów – edycja jesienno-zimowa 2017

Oferty staży czekają na kandydatów! Rusza nabór dla stażystów w Edycji Jesienno-Zimowej programu Staże w instytucjach kultury. Studenci i absolwenci mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie formularza pomiędzy 4 a 15 października. Edycja Jesienno-Zimowa potrwa od 18 października do 2 marca.

Do głównych celów programu należą umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury, pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury, przygotowanie nowej, kompetentnej kadry dla instytucji, organizacji i firm działających w sektorze kultury.

Staże realizowane są przez cały rok w ramach trzech edycji. NCK rozpoczyna nabór do Edycji Jesienno-Zimowej 2017. Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów.

Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA (aktywny w czasie trwania naboru), w którym trzeba zawrzeć następujące informacje:

  • Adres na który zostanie wysłane zaświadczenie o odbytym stażu: warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów: plan stażu oraz list rekomendujący sporządza opiekun stażu, a sprawozdanie ze stażu stażysta. Wzory dokumentów można pobrać z zakładki Staże w instytucjach kultury – Dokumenty do pobrania po lewej stronie.
  • Wykształcenie: te informacje zostaną wysłane do opiekuna stażu.
  • Dodatkowe umiejętności: znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera – te informacje zostaną wysłane do opiekuna stażu.
  • Dodatkowe osiągnięcia: osiągnięcia, odbyte praktyki, szkolenia – te informacje zostaną wysłane do opiekuna stażu.

Stażysta może wybrać 2 miejsca odbywania stażu. Instytucja pierwszego wyboru będzie rozpatrywana w pierwszej kolejności. W przypadku gdyby kandydat nie spełniał warunków stawianych przez instytucję pod uwagę wzięta będzie instytucja drugiego wyboru.

Po zakończeniu naboru, w dniach 16-17 października wysyłana będzie informacja o wyniku rekrutacji. Instytucje do których zostaną skierowani stażyści będą zobowiązane do spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do NCK wyniku rozmów.

Dla najlepszych stażystów zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu zarządzania kulturą. Warunki rekrutacji (w drodze konkursu) przedstawione są po lewej stornie w zakładce Staże w instytucjach kultury – Szkolenia dla stażystów.

Staże są bezpłatne.

Zapoznaj się z regulaminem! Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego publikowane są na stronie internetowej projektu.

Kontakt: Anna Ładna, tel.: 22 2 100 132, e-mail: aladna@nck.pl

Informacje pochodzą ze strony nck.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
tel. 22 2 100 132
aladna@nck.pl
nck.pl