Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci49
 • absolwenci36
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • energetyka2
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne3
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe4
 • logistyka4
 • różne9
 • inżynieria3
 • stosunki międzynarodowe1
 • chemiczna1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama8
 • audyt2
 • organizacje polityczne3
 • medycyna2
 • administracja samorządowa2
 • IT7
 • usługi finansowe8
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • kultura i sztuka1
 • administracja rządowa6
 • HR4
 • prawo6
 • biologia i biotechnologia1
 • konsulting i zarządzanie9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne7
 • bezpłatne5
 • płatne42
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie29
 • dolnośląskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie13
 • podkarpackie3
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • firma35
 • instytucja rządowa8
 • samorząd3
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Staże w instytucjach kultury – edycja letnia

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
biblioteki, kultura i sztuka, różne
termin składania wniosków: 03.06.2018

Staże w instytucjach kultury – edycja letnia

Program umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Termin najbliższej edycji projektu:
Edycja Letnia trwa od 11 czerwca do 31 października 2018

Nabór dla instytucji: 08.05-20.05.2018

Nabór dla stażystów: 22.05-03.06.2018

Wyniki naboru: 07-08.06.2018

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 11.06-15.06.2018

 • Zgłoszenia INSTYTUCJI przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze
 • Formularz naboru dla stażysty (Edycja Letnia 2018)

Formularze oraz lista ofert stażowych są aktywne tylko w trakcie trwania naboru.

Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów.

a) Opiekunowie stażowi składają ofertę stażu poprzez wypełnienie formularza na stronie Pracuj w kulturze. Aby to zrobić, trzeba zarejestrować się na stronie i stworzyć profil isntytucji. Następnie w dniu rozpoczęcia naboru dla stażystów, wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu.

b) Stażyści po zapoznaniu się z ofertami staży zamieszczonymi na stronie Pracuj w kulturze w formularzu zgłoszenia wskazują instytucje pierwszego i drugiego wyboru. Na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia będzie wskazywana preferowana instytucja.

c) Po zakończeniu obu naborów, wysyłana będzie informacja o wyniku rekrutacji. Instytucje do których zostaną skierowani stażyści będą zobowiązane do spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do NCK wyniku rozmów.

Podstawowe kryteria naboru stażystów:

 • studenci 3 roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studenci studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwenci tych studiów;
 • wiek do 30 roku życia;
 • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi;
 • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

Długość staży:

 • Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.
 • Faktyczna długość stażu będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy stażystą a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć stażystów w ciągu roku.
 • W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania stażyści samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania stażysty(ów).

Dokumenty do pobrania
Po zakończonym stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów:

 • PLAN STAŻU (przygotowuje opiekun stażu, dokument musi być podpisany przez opiekuna oraz stażystę) – najpóźniej dwa tygodnie od rozpoczęcia stażu.
 • SPRAWOZDANIE ZE STAŻU (przygotowuje i podpisuje stażysta) – najpóźniej dwa tygodnie po zakończonym stażu.
 • LIST REKOMENDUJĄCY (przygotowuje i podpisuje opiekun stażu, bądź kierownik działu/dyrektor instytucji) – najpóźniej dwa tygodnie po zakończonym stażu.
  Do Narodowego Centrum Kultury należy dostarczyć KOPIE trzech dokumentów (np. skany podpisanych dokumentów). Oryginały powinny trafić do organizacji lub stażysty (zależnie od rodzaju dokumentu).

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Narodowe Centrum Kultury, Dział Szkoleń i Profesjonalizacji, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
z dopiskiem: Staże w instytucjach kultury

lub na adres e-mail: aladna@nck.pl

NCK wystawia zaświadczenia do dwóch miesięcy po zakończeniu danej edycji projektu.

W uzasadnionych przypadkach NCK zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.

UWAGA!!! Zaświadczenia od Narodowego Centrum Kultury są wysyłane na adres korespondencyjny podany w formularzu naboru dla stażystów. W przypadku zmiany adresu należy o tym poinformować: aladna@nck.pl

Informacje pochodzą ze strony nck.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury, Dział Szkoleń i Profesjonalizacji, Staże w instytucjach kultury, Pracuj w kulturze, Ogólnopolska Giełda Projektów
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
tel. 22 350 95 39
aladna@nck.pl
nck.pl

Dokumenty

do pobrania