Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci28
 • absolwenci22
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • audyt1
 • sprzedaż4
 • inżynieria3
 • konsulting i zarządzanie1
 • PR i komunikacja2
 • IT8
 • nieruchomości1
 • energetyka1
 • medycyna1
 • różne6
 • administracja rządowa4
 • HR4
 • marketing i reklama7
 • farmacja2
 • dziennikarstwo1
 • usługi finansowe2
 • logistyka3
 • prawo5
 • chemiczna3
 • matematyka1
 • stosunki międzynarodowe1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne25
 • płatne/bezpłatne5
 • bezpłatne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie1
 • łódzkie3
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • śląskie3
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia2
 • firma26
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
Wróć do listy

Staże w instytucjach kultury

organizator:

Narodowe Centrum Kultury, Dział Szkoleń i Profesjonalizacji

Rodzaj:
bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
kultura i sztuka
termin składania wniosków: 04.11.2018
termin rozstrzygnięcia: 05.11.2018

Staże w instytucjach kultury

Edycja Jesienno-Zimowa trwa od 5 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Nabór dla stażystów: 23 października – 4 listopada 2018 r.

Wyniki naboru: 5 listopada 2018 r.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 5 – 16 listopada 2018 r.

\Formularz naboru dla stażysty (dostępny w czasie naboru)
Oferty staży znajdują się na stronie Pracuj w kulturze.

Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów.

a) Opiekunowie stażowi składają ofertę stażu poprzez wypełnienie formularza na stronie Pracuj w kulturze. Aby to zrobić, trzeba zarejestrować się na stronie i stworzyć profil isntytucji. Następnie w dniu rozpoczęcia naboru dla stażystów, wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu.

b) Stażyści po zapoznaniu się z ofertami staży zamieszczonymi na stronie Pracuj w kulturze w formularzu zgłoszenia wskazują instytucje pierwszego i drugiego wyboru. Na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia będzie wskazywana preferowana instytucja.

c) Po zakończeniu obu naborów, wysyłana będzie informacja o wyniku rekrutacji. Instytucje do których zostaną skierowani stażyści będą zobowiązane do spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do NCK wyniku rozmów.

Podstawowe kryteria naboru stażystów:

 • studenci 3 roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studenci studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwenci tych studiów;
 • wiek do 30 roku życia;
 • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi;
 • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

Długość staży:
Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.
Faktyczna długość stażu będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy stażystą a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć stażystów w ciągu roku.
W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania stażyści samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania stażysty(ów).

Zobowiązania instytucji przyjmującej na staż:
Instytucja/dział przyjmujący stażystę udostępnia stanowisko pracy, określa profil stażu (skoncentrowanego na zadaniach problemowych) oraz zapewnia opiekę merytoryczną.
Instytucja kultury uczestnicząca w projekcie wyznaczy opiekuna stażu(y), który będzie odpowiedzialny za przygotowanie planu stażu i jego ostateczne ustalenie w porozumieniu ze stażystą przed rozpoczęciem stażu. Opiekun stażu ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację i przebieg stażu(y) oraz wymianę informacji z NCK.

Najczęściej zadawane pytania:
Czy staże są płatne?
Nie, stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za udział w projekcie.

Kto ubezpiecza stażystę?
Staże odbywają się na podstawie porozumień o wolontariacie. Prawne aspekty dotyczące ubezpieczenia stażysty reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gdzie pojawią się wyniki naborów?
Ostateczne wyniki naborów zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

Czy stażyści otrzymują potwierdzenie odbycia stażu?
Po zakończonym stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów (planu stażu, sprawozdania ze stażu oraz listu rekomendującego). Dokumenty do pobrania poniżej.

Adres do korespondencji:
Narodowe Centrum Kultury, Dział Szkoleń i Profesjonalizacji, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Informacje pochodzą ze strony: nck.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury, Dział Szkoleń i Profesjonalizacji
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa


pracujwkulturze.nck.pl