Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci45
 • absolwenci31
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • żywność i napoje2
 • administracja samorządowa1
 • administracja rządowa7
 • HR3
 • prawo7
 • biologia i biotechnologia1
 • energetyka2
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne3
 • organizacje pozarządowe3
 • logistyka5
 • różne7
 • inżynieria3
 • stosunki międzynarodowe1
 • kultura i sztuka2
 • sprzedaż6
 • marketing i reklama8
 • audyt2
 • organizacje polityczne2
 • medycyna3
 • IT8
 • usługi finansowe9
 • konsulting i zarządzanie8
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne7
 • bezpłatne7
 • płatne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie12
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • firma32
 • instytucja rządowa8
 • samorząd3
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Staże HIA w Kongresie USA i PE

organizator:

Humanity in Action Polska

Rodzaj:
bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Branża:
organizacje polityczne
termin składania wniosków: 23.02.2016

Staże HIA w Kongresie USA i PE

Zdobądź profesjonalne doświadczenie pracując w Kongresie USA i Parlamencie Europejskim z Humanity in Action Polska!

Humanity in Action Polska zaprasza studentki/ów i absolwentki/ów uczelni wyższych do zapoznania się z wyjątkowymi możliwościami odbycia prestiżowych programów stażowych w Kongresie Stanów Zjednoczonych oraz Parlamencie Europejskim.

Lantos-Humanity in Action Congressional Fellowship

Każdego roku Humanity in Action wraz z Lantos Foundation for Human Rights and Justice wybiera grupę młodych osób do odbycia profesjonalnego stażu w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, D.C.

Stażyści mają możliwość przez ponad cztery miesiące pracować w biurach kongresmenów/kongresmenek oraz brać udział w dedykowanych wykładach i seminariach, poznając jednocześnie najważniejsze miejsca Waszyngtonu związane z polityką międzynarodową i działalnością na rzecz praw człowieka. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Jedną z absolwentek programu jest Marietje Schaake, obecnie europosłanka z Holandii. O swoich doświadczeniach i o ogromnej wartości , jaką miał dla niej staż, opowiada tutaj.

Pat Cox-Humanity in Action Fellowship

Program stażowy pod patronatem Pata Coxa, byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (PE) trwa trzy miesiące. Uczestnicy programu pracują w biurach członków Parlamentu oraz w siedzibach organizacji pozarządowych działających w Brukseli. Poza pracą, przez jeden dzień w tygodniu stażyści biorą udział w wykładach z dziennikarzami, aktywistami oraz odwiedzają miejsca i organizacje istotne dla ochrony praw człowieka oraz globalnej i europejskiej polityki.

Wiele osób, które ukończyło Pat Cox Fellowship znalazło pracę w PE, instytucjach europejskich i organizacjach pozarządowych w Brukseli. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Program

Stażyści/stki programów Lantos Capitol Hill Fellowship oraz Pat Cox spędzają 4 dni w biurze Posła/nki PE lub Kongresmena/menki bądź w jednym z brukselskich NGO. W tym czasie poznają funkcjonowanie tych biur i blisko współpracują z asystentami polityków/czek. Każdego tygodnia przez 1 dzień odbywa się także specjalny program edukacyjny, który składa się z wykładów, seminariów i wizyt studyjnych, które pomagają lepiej poznać środowisko polityczne i społeczne w Brukseli lub w Waszyngtonie związane z prawami człowieka i globalną polityką.

Koszty

Udział w programach stażowych jest bezpłatny, Humanity in Action pomaga stażystom/kom ubiegać się o stypendia finansujące koszty związane z podrożą, zakwaterowaniem i wyżywieniem.
Warunkiem aplikowania na oba programy stażowe jest ukończenie Humanity In Action Fellowship/ Międzynarodową Akademię Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej.

APLIKUJ JUŻ TERAZ!

Dla kogo?
• osób interesujących się prawami człowieka oraz aktywnym przeciwdziałaniem dyskryminacji i mowy nienawiści,
• zainteresowanych pracą w sektorze pozarządowym oraz instytucjach międzynarodowych,
• studentów i studentek wszystkich kierunków studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich,
• absolwentów i absolwentek uczelni, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2014 roku,
• osób o dobrej znajomości j. angielskiego (program prowadzony jest całkowicie w języku angielskim).
Uwaga! Limit wieku: 28 lat.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 23 lutego 2016 roku!

Akademia Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej to program, podczas którego uczestnicy i uczestniczki pogłębiają swoją wiedzę na temat mierzenia się przez polskie państwo i społeczeństwo z wyzwaniami praw człowieka, transformacji systemowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego i umacniania demokracji.
Uczestnicy i uczestniczki biorą aktywny udział w warsztatach, dyskusjach i codziennych prezentacjach. Każdy program podzielony jest na dwie części – pierwsza skupia się na przekazaniu uczestnikom niezbędnej wiedzy podczas spotkań i dyskusji z naukowcami, politykami, doświadczonymi aktywistami, działaczami NGO, dziennikarzami i pracownikami administracji publicznej. Następnie podczas warsztatów rozwijają oni praktyczne umiejętności liderskie i szukają rozwiązań, które pomogą zapobiegać dyskryminacji.
Dzięki temu modelowi nasi uczestnicy rozwijają szereg umiejętności pomocnych w przyszłej karierze zawodowej i działalności społecznej. Pod okiem specjalistów i ekspertów z danych dziedzin pracują w międzynarodowych zespołach i na konkretnych przykładach szukają sposobów na twórcze przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka.
Międzynarodowe programy organizowane przez Humanity in Action skupiają się na relacjach pomiędzy większością społeczeństwa a grupami narażonymi na dyskryminację w odniesieniu do politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań w danym kraju. Prawa człowieka oraz prawa obywatelskie są rozpatrywane ze współczesnej oraz historycznej perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń II Wojny Światowej i Holocaustu. Każda edycja programu jest niepowtarzalna.
Warszawski program „Inkubator idei”, organizowany po raz jedenasty, będzie odnosił się do aktualnych i najważniejszych problemów społecznych, z którymi boryka się Polska. Poruszymy m.in. kwestię kryzysu migracyjnego, sytuacji kobiet, mniejszości romskiej oraz innych marginalizowanych grup, czy też temat aktywizmu miejskiego i innowacji społecznych.
W Berlinie tematy spotkań obejmą przede wszystkim problematykę sytuacji uchodźców oraz wzrastającej wrogości wobec muzułmanów. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące pamięci historycznej oraz tożsamości zróżnicowanego niemieckiego społeczeństwa. Podczas programu amerykańskiego w Atlancie uczestnicy będą w szczególności rozważać kwestie rasy i rasizmu, praw obywatelskich, relacji rdzennych Amerykanów z resztą społeczeństwa oraz problematykę imigracji.
Każdy z uczestników po zakończeniu programu realizuje swój „Action Project”, czyli opracowany przez siebie i osobiście wdrożony autorski projekt społeczny. Absolwenci Akademii mogą także brać udział w prestiżowych programach stażowych Humanity in Action, organizowanych np. w Parlamencie Europejskim i Kongresie Stanów Zjednoczonych, a także korzystać z członkostwa w Humanity in Action Senior Fellows Network.
Programy Humanity in Action są bezpłatne. Ponadto organizator pokrywa koszty zakwaterowania, lokalnego transportu, transportu na konferencję w Atenach i większą część kosztów wyżywienia.

Aplikuj już teraz i dołącz do sieci aktywistów działających na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego!

Informacja nadesłana przez Organizatora.

 

LINKI:
www.humanityinaction.org/apply
uprzedzuprzedzenia.org

Kontakt

Humanity in Action Polskaj.rybicka@humanityinaction.org