Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci34
 • absolwenci31
 • doktoranci1
Branże-+zaznacz wszystkie
 • logistyka6
 • prawo7
 • chemiczna4
 • audyt2
 • konsulting i zarządzanie5
 • żywność i napoje1
 • edukacja1
 • sprzedaż8
 • usługi finansowe6
 • tech. informac.-komunikacyjne7
 • architektura2
 • IT15
 • farmacja3
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka4
 • nieruchomości1
 • organizacje pozarządowe1
 • administracja rządowa4
 • HR5
 • marketing i reklama12
 • matematyka5
 • różne5
 • inżynieria12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne5
 • płatne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie11
 • podkarpackie2
 • śląskie2
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia1
 • firma30
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
 • inny1
Wróć do listy

Staż w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

organizator:

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
administracja rządowa, IT
termin składania wniosków: 31.12.2016

Staż w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Półroczny program stażowy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) odbywa się w na Krecie (Grecja).

Cele stażu:

 • zapoznanie stażystów z celami i działaniami agencji;
 • umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia i wiedzy o codziennej pracy departamentów i jednostek ENISA;
 • pozwolić stażystom na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas studiów lub wcześniejszej pracy;
 • promocja integracji europejskiej i świadomego i aktywnego uczestnictwa w procesach kształtujących społeczeństwo obywatelskie w Europie.

Staże realizowane są w dwóch obszarach:

 • bezpieczeństwo sieci i informacja (siedem działów),
 • administracja i działy wspierające (pięć działów).

Czas trwania stażu:
6 miesięcy, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne pół roku.

Kto może starać się o przyjęcie na staż

 • Program staży w ENISA adresowany jest głównie do młodych absolwentów szkół wyższych. Nie wyłącza on jednak tych kandydatów, którzy – w ramach kształcenia ustawicznego – dopiero niedawno uzyskali dyplom uniwersytecki i są na początku swojej nowej kariery zawodowej.
 • Kandydaci muszą mieć ukończony pierwszy cykl studiów (najlepiej informatyka, matematyka, fizyka), poparty odpowiednim dyplomem przed upływem terminu zgłoszeń. W przypadku, gdy kandydat kontynuuje studia, do aplikacji dołączyć należy odpowiednie zaświadczenie wystawione przez uczelnię.
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego oraz co najmniej jeszcze jednego oficjalnego języka Wspólnoty.

Z rekrutacji wyłączone są osoby, które:

 • odbyły już lub odbywają staż (formalny lub nieformalny, płatny lub bezpłatny) w którejkolwiek instytucji europejskiej lub w którymkolwiek organie Wspólnoty
 • są lub były zatrudnienie w instytucji europejskiej lub organie UE (w tym każdy, kto jest lub był asystentem posła Parlamentu Europejskiego, konsultantem lub badaczem wewnętrznym, pracownikiem czasowym, członkiem personelu kontraktowego lub członkiem personelu pomocniczego dowolnej instytucji, organu, delegacji lub biura przedstawiciela UE).

Aplikacja
Rekrutacja obejmuje złożenie aplikacji online oraz rozmowę kwalifikacyjną (telefonicznie lub poprzez wideokonferencję).

Wynagrodzenie:

 • Stażysta otrzymuje 1000 euro/ miesiąc
 • Możliwy jest zwrot kosztów podróży (do indywidualnego rozpatrzenia) oraz kosztów ubezpieczenia dla osób, które nie są objęte ubezpieczeniem w swoim kraju.

Termin zgłoszeń upływa: 31 grudnia 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.enisa.europa.eu

Kontakt

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
P.O. Box 130
9710 01 Heraklion, Kreta
tel. 0030 28 10 39 1280

www.enisa.europa.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

ogłoszenie