Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie7
 • studenci47
 • absolwenci40
 • doktoranci1
 • inni7
Branże-+zaznacz wszystkie
 • konsulting i zarządzanie4
 • edukacja2
 • stosunki międzynarodowe1
 • organizacje pozarządowe2
 • ekologia1
 • IT10
 • farmacja1
 • usługi finansowe6
 • energetyka3
 • tech. informac.-komunikacyjne4
 • organizacje polityczne1
 • medycyna2
 • administracja rządowa7
 • HR5
 • marketing i reklama12
 • matematyka1
 • biologia i biotechnologia2
 • dziennikarstwo1
 • logistyka6
 • prawo6
 • chemiczna2
 • różne7
 • inżynieria7
 • żywność i napoje2
 • PR i komunikacja3
 • sprzedaż6
 • audyt3
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne37
 • bezpłatne2
 • płatne/bezpłatne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie18
 • podkarpackie3
 • śląskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • firma34
 • instytucja rządowa9
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy

Staż w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

organizator:

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
międzynarodowe
Branża:
różne, stosunki międzynarodowe
termin składania wniosków: 28.02.2022
termin rozstrzygnięcia: 28.02.2022

Staż w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Na czym polega staż?

Centrum Tłumaczeń oferuje staże, zwłaszcza dla studentów z państw członkowskich Unii Europejskiej i obywateli państw kandydujących do członkostwa, którzy pragną dowiedzieć się o obszarach działalności Centrum oraz zdobyć doświadczenie w międzykulturowym i wielojęzycznym środowisku, z możliwością nawiązania kontaktów.

Ile trwa staż?

Staż może trwać najkrócej trzy miesiące, a najdłużej sześć miesięcy (poza określonymi wyjątkami).

Jakie kryteria należy spełnić?

Staże są otwarte dla kandydatów, którzy w momencie ubiegania się o staż spełniają następujące wymagania:

 • ukończenie co najmniej czterech semestrów studiów uniwersyteckich lub równoważne wykształcenie w dziedzinie pokrywającej się z działalnością Centrum,
 • poziom umiejętności: wstępne doświadczenie w jednej z dziedzin działalności Centrum,
 • umiejętności językowe: bardzo dobra znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej i zadowalająca znajomość innego języka UE, w stopniu koniecznym do wypełnienia zadań. Dobra znajomość jednego z języków roboczych Centrum (francuski lub angielski) jest atutem. Kandydaci z krajów kandydujących do przystąpienia do UE muszą mieć dobrą znajomość co najmniej jednego języka kraju kandydującego i dobrą znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Jak uczestniczyć w procedurze naboru?

Przed każdym rokiem kalendarzowym Centrum decyduje o liczbie oferowanych staży, w zależności od poziomu dostępnych środków budżetowych i zdolności każdego działu do przyjęcia stażysty.

Następnie Centrum publikuje na swojej stronie internetowej zaproszenie do nadsyłania wniosków o staż, opisujące etapy procedury naboru (kryteria kwalifikowalności i wyboru, formularz zgłoszeniowy itp.).

Jakie jest wynagrodzenie stażysty?

Stażyści otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 25% podstawowego wynagrodzenia miesięcznego pracownika tymczasowego Centrum na stopniu zaszeregowania AD5, w grupie 1, począwszy od daty rozpoczęcia stażu.

Informacje pochodzą ze strony: cdt.europa.eu

Kontakt

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Bâtiment Technopolis Gasperich 12E, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
tel.: +352 42 17 11 1
ressourceshumaines@cdt.europa.eu
cdt.europa.eu